Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: U79666.1
Subject Sequence ID: ENSG00000141837
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/U79666.1, 7827 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000141837 (ENSG00000141837), 298924 bp

>gi|2281751|gb|U79666.1|HSU79666 Homo sapiens alpha1A-voltage-dependent calcium channel mRNA, splice form BI-1-Vi-GGCAG, complete cds
>ENSG00000141837

(complement)

218-510 (1-293)  100% ->
511-616 (51013-51118)  100% ->
617-756 (53210-53349)  100% ->
757-848 (134446-134537)  100% ->
849-1001 (140756-140908)  100% ->
1002-1195 (146426-146619)  100% ->
1196-1299 (170316-170419)  100% ->
1300-1415 (171732-171847)  99% ->
1416-1472 (173300-173356)  100% ->
1473-1565 (175889-175981)  100% ->
1566-1775 (188904-189113)  100% ->
1776-1888 (193444-193556)  100% ->
1889-2001 (197697-197809)  100% ->
2002-2133 (197974-198105)  100% ->
2134-2206 (198371-198443)  100% ->
2207-2324 (202341-202458)  100% ->
2325-2392 (202612-202679)  100% ->
2393-2499 (205569-205675)  100% ->
2500-3309 (206872-207681)  100% ->
3310-3773 (219259-219722)  100% ->
3774-3912 (221019-221157)  100% ->
3913-4042 (222829-222958)  100% ->
4043-4102 (229097-229156)  100% ->
4103-4209 (230269-230375)  100% ->
4210-4309 (243392-243491)  100% ->
4310-4470 (244615-244775)  100% ->
4471-4608 (246524-246661)  100% ->
4609-4810 (248674-248875)  100% ->
4811-4975 (250966-251130)  100% ->
4976-5086 (253124-253234)  100% ->
5087-5170 (260960-261043)  100% ->
5171-5287 (270495-270611)  100% ->
5288-5353 (270951-271016)  100% ->
5354-5469 (271189-271304)  100% ->
5470-5620 (274365-274515)  100% ->
5621-5748 (276016-276143)  100% ->
5749-5845 (277430-277526)  100% ->
5846-5951 (281453-281558)  100% ->
5952-6059 (291617-291724)  100% ->
6060-6160 (291892-291992)  100% ->
6161-6270 (293485-293594)  100% ->
6271-6409 (293703-293841)  100% ->
6410-6523 (294009-294122)  100% ->
6524-6559 (295573-295608)  100% ->
6560-6746 (296727-296913)  100% ->
6747-7000 (297216-297469)  100% ->
7001-7747 (298172-298924)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  218 ATGGCCCGCTTCGGAGACGAGATGCCGGCCCGCTACGGGGGAGGAGGCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   1 ATGGCCCGCTTCGGAGACGAGATGCCGGCCCGCTACGGGGGAGGAGGCTC

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  268 CGGGGCAGCCGCCGGGGTGGTCGTGGGCAGCGGAGGCGGGCGAGGAGCCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 CGGGGCAGCCGCCGGGGTGGTCGTGGGCAGCGGAGGCGGGCGAGGAGCCG

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  318 GGGGCAGCCGGCAGGGCGGGCAGCCCGGGGCGCAAAGGATGTACAAGCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  101 GGGGCAGCCGGCAGGGCGGGCAGCCCGGGGCGCAAAGGATGTACAAGCAG

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  368 TCAATGGCGCAGAGAGCGCGGACCATGGCACTCTACAACCCCATCCCCGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  151 TCAATGGCGCAGAGAGCGCGGACCATGGCACTCTACAACCCCATCCCCGT

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  418 CCGACAGAACTGCCTCACGGTTAACCGGTCTCTCTTCCTCTTCAGCGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  201 CCGACAGAACTGCCTCACGGTTAACCGGTCTCTCTTCCTCTTCAGCGAAG

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  468 ACAACGTGGTGAGAAAATACGCCAAAAAGATCACCGAATGGCC    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
  251 ACAACGTGGTGAGAAAATACGCCAAAAAGATCACCGAATGGCCATA...T

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  511  TCCCTTTGAATATATGATTTTAGCCACCATCATAGCGAATTGCATCGT
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 51011 ACTCCCTTTGAATATATGATTTTAGCCACCATCATAGCGAATTGCATCGT

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  559 CCTCGCACTGGAGCAGCATCTGCCTGATGATGACAAGACCCCGATGTCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 51061 CCTCGCACTGGAGCAGCATCTGCCTGATGATGACAAGACCCCGATGTCTG

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  609 AACGGCTG     GATGACACAGAACCATACTTCATTGGAATTTTT
    ||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||
 51111 AACGGCTGGTG...CAGGATGACACAGAACCATACTTCATTGGAATTTTT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  650 TGTTTCGAGGCTGGAATTAAAATCATTGCCCTTGGGTTTGCCTTCCACAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 53243 TGTTTCGAGGCTGGAATTAAAATCATTGCCCTTGGGTTTGCCTTCCACAA

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  700 AGGCTCCTACTTGAGGAATGGCTGGAATGTCATGGACTTTGTGGTGGTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 53293 AGGCTCCTACTTGAGGAATGGCTGGAATGTCATGGACTTTGTGGTGGTGC

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  750 TAACGGG     CATCTTGGCGACAGTTGGGACGGAGTTTGACCTA
    |||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||
 53343 TAACGGGGTA...CAGCATCTTGGCGACAGTTGGGACGGAGTTTGACCTA

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  791 CGGACGCTGAGGGCAGTTCGAGTGCTGCGGCCGCTCAAGCTGGTGTCTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 134480 CGGACGCTGAGGGCAGTTCGAGTGCTGCGGCCGCTCAAGCTGGTGTCTGG

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  841 AATCCCAA     GTTTACAAGTCGTCCTGAAGTCGATCATGAAGG
    ||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||
 134530 AATCCCAAGTG...CAGGTTTACAAGTCGTCCTGAAGTCGATCATGAAGG

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  882 CGATGATCCCTTTGCTGCAGATCGGCCTCCTCCTATTTTTTGCAATCCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 140789 CGATGATCCCTTTGCTGCAGATCGGCCTCCTCCTATTTTTTGCAATCCTT

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  932 ATTTTTGCAATCATAGGGTTAGAATTTTATATGGGAAAATTTCATACCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 140839 ATTTTTGCAATCATAGGGTTAGAATTTTATATGGGAAAATTTCATACCAC

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  982 CTGCTTTGAAGAGGGGACAG     ATGACATTCAGGGTGAGTCTC
    ||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||
 140889 CTGCTTTGAAGAGGGGACAGGTA...TAGATGACATTCAGGGTGAGTCTC

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1023 CGGCTCCATGTGGGACAGAAGAGCCCGCCCGCACCTGCCCCAATGGGACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 146447 CGGCTCCATGTGGGACAGAAGAGCCCGCCCGCACCTGCCCCAATGGGACC

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1073 AAATGTCAGCCCTACTGGGAAGGGCCCAACAACGGGATCACTCAGTTCGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 146497 AAATGTCAGCCCTACTGGGAAGGGCCCAACAACGGGATCACTCAGTTCGA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1123 CAACATCCTGTTTGCAGTGCTGACTGTTTTCCAGTGCATAACCATGGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 146547 CAACATCCTGTTTGCAGTGCTGACTGTTTTCCAGTGCATAACCATGGAAG

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1173 GGTGGACTGATCTCCTCTACAAT     AGCAACGATGCCTCAGGG
    |||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||
 146597 GGTGGACTGATCTCCTCTACAATGTA...CAGAGCAACGATGCCTCAGGG

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1214 AACACTTGGAACTGGTTGTACTTCATCCCCCTCATCATCATCGGCTCCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 170334 AACACTTGGAACTGGTTGTACTTCATCCCCCTCATCATCATCGGCTCCTT

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1264 TTTTATGCTGAACCTTGTGCTGGGTGTGCTGTCAGG     GGAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||
 170384 TTTTATGCTGAACCTTGTGCTGGGTGTGCTGTCAGGGTA...CAGGGAGT

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1305 TTGCCAAAGAAAGGGAACGGGTGGAGAACCGGCGGGCTTTTCTGAAGCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 171737 TTGCCAAAGAAAGGGAACGGGTGGAGAACCGGCGGGCTTTTCTGAAGCTG

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1355 AGGCGGCAACAACAGATTGAACGTGAGCTCAATGGGTACATGGAATGGAT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||
 171787 AGGCGGCAACAACAGATTGAACGTGAGCTCAATGGGTACATGGAGTGGAT

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1405 CTCAAAAGCAG     AAGAGGTGATCCTCGCCGAGGATGAAACTG
    |||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||
 171837 CTCAAAAGCAGGTG...CAGAAGAGGTGATCCTCGCCGAGGATGAAACTG

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1446 ACGGGGAGCAGAGGCATCCCTTTGATG     GAGCTCTGCGGAGA
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 173330 ACGGGGAGCAGAGGCATCCCTTTGATGGTA...TTGGAGCTCTGCGGAGA

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1487 ACCACCATAAAGAAAAGCAAGACAGATTTGCTCAACCCCGAAGAGGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 175903 ACCACCATAAAGAAAAGCAAGACAGATTTGCTCAACCCCGAAGAGGCTGA

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1537 GGATCAGCTGGCTGATATAGCCTCTGTGG     GTTCTCCCTTCG
    |||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||
 175953 GGATCAGCTGGCTGATATAGCCTCTGTGGGTG...CAGGTTCTCCCTTCG

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1578 CCCGAGCCAGCATTAAAAGTGCCAAGCTGGAGAACTCGACCTTTTTTCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 188916 CCCGAGCCAGCATTAAAAGTGCCAAGCTGGAGAACTCGACCTTTTTTCAC

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1628 AAAAAGGAGAGGAGGATGCGTTTCTACATCCGCCGCATGGTCAAAACTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 188966 AAAAAGGAGAGGAGGATGCGTTTCTACATCCGCCGCATGGTCAAAACTCA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1678 GGCCTTCTACTGGACTGTACTCAGTTTGGTAGCTCTCAACACGCTGTGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 189016 GGCCTTCTACTGGACTGTACTCAGTTTGGTAGCTCTCAACACGCTGTGTG

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1728 TTGCTATTGTTCACTACAACCAGCCCGAGTGGCTCTCCGACTTCCTTT 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>
 189066 TTGCTATTGTTCACTACAACCAGCCCGAGTGGCTCTCCGACTTCCTTTGT

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1776    ACTATGCAGAATTCATTTTCTTAGGACTCTTTATGTCCGAAAT
    >...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 189116 G...TAGACTATGCAGAATTCATTTTCTTAGGACTCTTTATGTCCGAAAT

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1819 GTTTATAAAAATGTACGGGCTTGGGACGCGGCCTTACTTCCACTCTTCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 193487 GTTTATAAAAATGTACGGGCTTGGGACGCGGCCTTACTTCCACTCTTCCT

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1869 TCAACTGCTTTGACTGTGGG     GTTATCATTGGGAGCATCTTC
    ||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||
 193537 TCAACTGCTTTGACTGTGGGGTA...TAGGTTATCATTGGGAGCATCTTC

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1910 GAGGTCATCTGGGCTGTCATAAAACCTGGCACATCCTTTGGAATCAGCGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 197718 GAGGTCATCTGGGCTGTCATAAAACCTGGCACATCCTTTGGAATCAGCGT

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1960 GTTACGAGCCCTCAGGTTATTGCGTATTTTCAAAGTCACAAA    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 197768 GTTACGAGCCCTCAGGTTATTGCGTATTTTCAAAGTCACAAAGTA...CA

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2002 GTACTGGGCATCTCTCAGAAACCTGGTCGTCTCTCTCCTCAACTCCATG
    >|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 197973 GGTACTGGGCATCTCTCAGAAACCTGGTCGTCTCTCTCCTCAACTCCATG

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2051 AAGTCCATCATCAGCCTGTTGTTTCTCCTTTTCCTGTTCATTGTCGTCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 198023 AAGTCCATCATCAGCCTGTTGTTTCTCCTTTTCCTGTTCATTGTCGTCTT

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2101 CGCCCTTTTGGGAATGCAACTCTTCGGCGGCCA     GTTTAATT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 198073 CGCCCTTTTGGGAATGCAACTCTTCGGCGGCCAGTA...CAGGTTTAATT

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2142 TCGATGAAGGGACTCCTCCCACCAACTTCGATACTTTTCCAGCAGCAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 198379 TCGATGAAGGGACTCCTCCCACCAACTTCGATACTTTTCCAGCAGCAATA

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2192 ATGACGGTGTTTCAG     ATCCTGACGGGCGAAGACTGGAACGA
    |||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||
 198429 ATGACGGTGTTTCAGGTA...CAGATCCTGACGGGCGAAGACTGGAACGA

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2233 GGTCATGTACGACGGGATCAAGTCTCAGGGGGGCGTGCAGGGCGGCATGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 202367 GGTCATGTACGACGGGATCAAGTCTCAGGGGGGCGTGCAGGGCGGCATGG

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2283 TGTTCTCCATCTATTTCATTGTACTGACGCTCTTTGGGAACT    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 202417 TGTTCTCCATCTATTTCATTGTACTGACGCTCTTTGGGAACTGTA...CA

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2325 ACACCCTCCTGAATGTGTTCTTGGCCATCGCTGTGGACAATCTGGCCAA
    >|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 202611 GACACCCTCCTGAATGTGTTCTTGGCCATCGCTGTGGACAATCTGGCCAA

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2374 CGCCCAGGAGCTCACCAAG     GACGAGCAAGAGGAAGAAGAAG
    |||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||
 202661 CGCCCAGGAGCTCACCAAGGTG...TAGGACGAGCAAGAGGAAGAAGAAG

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2415 CAGCGAACCAGAAACTTGCCCTACAGAAAGCCAAGGAGGTGGCAGAAGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 205591 CAGCGAACCAGAAACTTGCCCTACAGAAAGCCAAGGAGGTGGCAGAAGTG

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2465 AGTCCTCTGTCCGCGGCCAACATGTCTATAGCTGT     GAAAGA
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||
 205641 AGTCCTCTGTCCGCGGCCAACATGTCTATAGCTGTGTA...CAGGAAAGA

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2506 GCAACAGAAGAATCAAAAGCCAGCCAAGTCCGTGTGGGAGCAGCGGACCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 206878 GCAACAGAAGAATCAAAAGCCAGCCAAGTCCGTGTGGGAGCAGCGGACCA

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2556 GTGAGATGCGAAAGCAGAACTTGCTGGCCAGCCGGGAGGCCCTGTATAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 206928 GTGAGATGCGAAAGCAGAACTTGCTGGCCAGCCGGGAGGCCCTGTATAAC

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2606 GAAATGGACCCGGACGAGCGCTGGAAGGCTGCCTACACGCGGCACCTGCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 206978 GAAATGGACCCGGACGAGCGCTGGAAGGCTGCCTACACGCGGCACCTGCG

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2656 GCCAGACATGAAGACGCACTTGGACCGGCCGCTGGTGGTGGACCCGCAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207028 GCCAGACATGAAGACGCACTTGGACCGGCCGCTGGTGGTGGACCCGCAGG

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2706 AGAACCGCAACAACAACACCAACAAGAGCCGGGCGGCCGAGCCCACCGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207078 AGAACCGCAACAACAACACCAACAAGAGCCGGGCGGCCGAGCCCACCGTG

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2756 GACCAGCGCCTCGGCCAGCAGCGCGCCGAGGACTTCCTCAGGAAACAGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207128 GACCAGCGCCTCGGCCAGCAGCGCGCCGAGGACTTCCTCAGGAAACAGGC

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2806 CCGCTACCACGATCGGGCCCGGGACCCCAGCGGCTCGGCGGGCCTGGACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207178 CCGCTACCACGATCGGGCCCGGGACCCCAGCGGCTCGGCGGGCCTGGACG

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2856 CACGGAGGCCCTGGGCGGGAAGCCAGGAGGCCGAGCTGAGCCGGGAGGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207228 CACGGAGGCCCTGGGCGGGAAGCCAGGAGGCCGAGCTGAGCCGGGAGGGA

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2906 CCCTACGGCCGCGAGTCGGACCACCACGCCCGGGAGGGCAGCCTGGAGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207278 CCCTACGGCCGCGAGTCGGACCACCACGCCCGGGAGGGCAGCCTGGAGCA

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2956 ACCCGGGTTCTGGGAGGGCGAGGCCGAGCGAGGCAAGGCCGGGGACCCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207328 ACCCGGGTTCTGGGAGGGCGAGGCCGAGCGAGGCAAGGCCGGGGACCCCC

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3006 ACCGGAGGCACGTGCACCGGCAGGGGGGCAGCAGGGAGAGCCGCAGCGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207378 ACCGGAGGCACGTGCACCGGCAGGGGGGCAGCAGGGAGAGCCGCAGCGGG

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3056 TCCCCGCGCACGGGCGCGGACGGGGAGCATCGACGTCATCGCGCGCACCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207428 TCCCCGCGCACGGGCGCGGACGGGGAGCATCGACGTCATCGCGCGCACCG

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3106 CAGGCCCGGGGAGGAGGGTCCGGAGGACAAGGCGGAGCGGAGGGCGCGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207478 CAGGCCCGGGGAGGAGGGTCCGGAGGACAAGGCGGAGCGGAGGGCGCGGC

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3156 ACCGCGAGGGCAGCCGGCCGGCCCGGGGCGGCGAGGGCGAGGGCGAGGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207528 ACCGCGAGGGCAGCCGGCCGGCCCGGGGCGGCGAGGGCGAGGGCGAGGGC

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3206 CCCGACGGGGGCGAGCGCAGGAGAAGGCACCGGCATGGCGCTCCAGCCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207578 CCCGACGGGGGCGAGCGCAGGAGAAGGCACCGGCATGGCGCTCCAGCCAC

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3256 GTACGAGGGGGACGCGCGGAGGGAGGACAAGGAGCGGAGGCATCGGAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207628 GTACGAGGGGGACGCGCGGAGGGAGGACAAGGAGCGGAGGCATCGGAGGA

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3306 GGAA     AGAGAACCAGGGCTCCGGGGTCCCTGTGTCGGGCCCC
    ||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 207678 GGAAGTA...CAGAGAGAACCAGGGCTCCGGGGTCCCTGTGTCGGGCCCC

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3347 AACCTGTCAACCACCCGGCCAATCCAGCAGGACCTGGGCCGCCAAGACCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219296 AACCTGTCAACCACCCGGCCAATCCAGCAGGACCTGGGCCGCCAAGACCC

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3397 ACCCCTGGCAGAGGATATTGACAACATGAAGAACAACAAGCTGGCCACCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219346 ACCCCTGGCAGAGGATATTGACAACATGAAGAACAACAAGCTGGCCACCG

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3447 CGGAGTCGGCCGCTCCCCACGGCAGCCTTGGCCACGCCGGCCTGCCCCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219396 CGGAGTCGGCCGCTCCCCACGGCAGCCTTGGCCACGCCGGCCTGCCCCAG

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3497 AGCCCAGCCAAGATGGGAAACAGCACCGACCCCGGCCCCATGCTGGCCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219446 AGCCCAGCCAAGATGGGAAACAGCACCGACCCCGGCCCCATGCTGGCCAT

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3547 CCCTGCCATGGCCACCAACCCCCAGAACGCCGCCAGCCGCCGGACGCCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219496 CCCTGCCATGGCCACCAACCCCCAGAACGCCGCCAGCCGCCGGACGCCCA

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3597 ACAACCCGGGGAACCCATCCAATCCCGGCCCCCCCAAGACCCCCGAGAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219546 ACAACCCGGGGAACCCATCCAATCCCGGCCCCCCCAAGACCCCCGAGAAT

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3647 AGCCTTATCGTCACCAACCCCAGCGGCACCCAGACCAATTCAGCTAAGAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219596 AGCCTTATCGTCACCAACCCCAGCGGCACCCAGACCAATTCAGCTAAGAC

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3697 TGCCAGGAAACCCGACCACACCACAGTGGACATCCCCCCAGCCTGCCCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 219646 TGCCAGGAAACCCGACCACACCACAGTGGACATCCCCCCAGCCTGCCCAC

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3747 CCCCCCTCAACCACACCGTCGTACAAG     TGAACAAAAACGCC
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 219696 CCCCCCTCAACCACACCGTCGTACAAGGTG...CAGTGAACAAAAACGCC

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3788 AACCCAGACCCACTGCCAAAAAAAGAGGAAGAGAAGAAGGAGGAGGAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 221033 AACCCAGACCCACTGCCAAAAAAAGAGGAAGAGAAGAAGGAGGAGGAGGA

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3838 AGACGACCGTGGGGAAGACGGCCCTAAGCCAATGCCTCCCTATAGCTCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 221083 AGACGACCGTGGGGAAGACGGCCCTAAGCCAATGCCTCCCTATAGCTCCA

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3888 TGTTCATCCTGTCCACGACCAACCC     CCTTCGCCGCCTGTGC
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 221133 TGTTCATCCTGTCCACGACCAACCCGTG...CAGCCTTCGCCGCCTGTGC

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3929 CATTACATCCTGAACCTGCGCTACTTTGAGATGTGCATCCTCATGGTCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 222845 CATTACATCCTGAACCTGCGCTACTTTGAGATGTGCATCCTCATGGTCAT

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3979 TGCCATGAGCAGCATCGCCCTGGCCGCCGAGGACCCTGTGCAGCCCAACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 222895 TGCCATGAGCAGCATCGCCCTGGCCGCCGAGGACCCTGTGCAGCCCAACG

  4000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4029 CACCTCGGAACAAC     GTGCTGCGATACTTTGACTACGTTTTT
    ||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||
 222945 CACCTCGGAACAACGTG...CAGGTGCTGCGATACTTTGACTACGTTTTT

  4050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4070 ACAGGCGTCTTTACCTTTGAGATGGTGATCAAG     ATGATTGA
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 229124 ACAGGCGTCTTTACCTTTGAGATGGTGATCAAGGTG...CAGATGATTGA

  4100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4111 CCTGGGGCTCGTCCTGCATCAGGGTGCCTACTTCCGTGACCTCTGGAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 230277 CCTGGGGCTCGTCCTGCATCAGGGTGCCTACTTCCGTGACCTCTGGAATA

  4150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4161 TTCTCGACTTCATAGTGGTCAGTGGGGCCCTGGTAGCCTTTGCCTTCAC 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>
 230327 TTCTCGACTTCATAGTGGTCAGTGGGGCCCTGGTAGCCTTTGCCTTCACG

  4200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4210     TGGCAATAGCAAAGGAAAAGACATCAACACGATTAAATCCCT
    >>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 230377 TA...CAGTGGCAATAGCAAAGGAAAAGACATCAACACGATTAAATCCCT

  4250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4252 CCGAGTCCTCCGGGTGCTACGACCTCTTAAAACCATCAAGCGGCTGCCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 243434 CCGAGTCCTCCGGGTGCTACGACCTCTTAAAACCATCAAGCGGCTGCCAA

  4300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4302 AGCTCAAG     GCTGTGTTTGACTGTGTGGTGAACTCACTTAAA
    ||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||
 243484 AGCTCAAGGTG...CAGGCTGTGTTTGACTGTGTGGTGAACTCACTTAAA

  4350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4343 AACGTCTTCAACATCCTCATCGTCTACATGCTATTCATGTTCATCTTCGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 244648 AACGTCTTCAACATCCTCATCGTCTACATGCTATTCATGTTCATCTTCGC

  4400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4393 CGTGGTGGCTGTGCAGCTCTTCAAGGGGAAATTCTTCCACTGCACTGACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 244698 CGTGGTGGCTGTGCAGCTCTTCAAGGGGAAATTCTTCCACTGCACTGACG

  4450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4443 AGTCCAAAGAGTTTGAGAAAGATTGTCG     AGGCAAATACCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 244748 AGTCCAAAGAGTTTGAGAAAGATTGTCGGTG...CAGAGGCAAATACCTC

  4500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4484 CTCTACGAGAAGAATGAGGTGAAGGCGCGAGACCGGGAGTGGAAGAAGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 246537 CTCTACGAGAAGAATGAGGTGAAGGCGCGAGACCGGGAGTGGAAGAAGTA

  4550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4534 TGAATTCCATTACGACAATGTGCTGTGGGCTCTGCTGACCCTCTTCACCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 246587 TGAATTCCATTACGACAATGTGCTGTGGGCTCTGCTGACCCTCTTCACCG

  4600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4584 TGTCCACGGGAGAAGGCTGGCCACA     GGTCCTCAAGCATTCG
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 246637 TGTCCACGGGAGAAGGCTGGCCACAGTA...CAGGGTCCTCAAGCATTCG

  4650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4625 GTGGACGCCACCTTTGAGAACCAGGGCCCCAGCCCCGGGTACCGCATGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 248690 GTGGACGCCACCTTTGAGAACCAGGGCCCCAGCCCCGGGTACCGCATGGA

  4700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4675 GATGTCCATTTTCTACGTCGTCTACTTTGTGGTGTTCCCCTTCTTCTTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 248740 GATGTCCATTTTCTACGTCGTCTACTTTGTGGTGTTCCCCTTCTTCTTTG

  4750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4725 TCAATATCTTTGTGGCCTTGATCATCATCACCTTCCAGGAGCAAGGGGAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 248790 TCAATATCTTTGTGGCCTTGATCATCATCACCTTCCAGGAGCAAGGGGAC

  4800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4775 AAGATGATGGAGGAATACAGCCTGGAGAAAAATGAG     AGGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||
 248840 AAGATGATGGAGGAATACAGCCTGGAGAAAAATGAGGTG...CAGAGGGC

  4850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4816 CTGCATTGATTTCGCCATCAGCGCCAAGCCGCTGACCCGACACATGCCGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 250971 CTGCATTGATTTCGCCATCAGCGCCAAGCCGCTGACCCGACACATGCCGC

  4900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4866 AGAACAAGCAGAGCTTCCAGTACCGCATGTGGCAGTTCGTGGTGTCTCCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 251021 AGAACAAGCAGAGCTTCCAGTACCGCATGTGGCAGTTCGTGGTGTCTCCG

  4950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4916 CCTTTCGAGTACACGATCATGGCCATGATCGCCCTCAACACCATCGTGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 251071 CCTTTCGAGTACACGATCATGGCCATGATCGCCCTCAACACCATCGTGCT

  5000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4966 TATGATGAAG     TTCTATGGGGCTTCTGTTGCTTATGAAAATG
    ||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||
 251121 TATGATGAAGGTA...TAGTTCTATGGGGCTTCTGTTGCTTATGAAAATG

  5050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5007 CCCTGCGGGTGTTCAACATCGTCTTCACCTCCCTCTTCTCTCTGGAATGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 253155 CCCTGCGGGTGTTCAACATCGTCTTCACCTCCCTCTTCTCTCTGGAATGT

  5100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5057 GTGCTGAAAGTCATGGCTTTTGGGATTCTG     AATTATTTCCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 253205 GTGCTGAAAGTCATGGCTTTTGGGATTCTGGTA...TAGAATTATTTCCG

  5150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5098 CGATGCCTGGAACATCTTCGACTTTGTGACTGTTCTGGGCAGCATCACCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 260971 CGATGCCTGGAACATCTTCGACTTTGTGACTGTTCTGGGCAGCATCACCG

  5200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5148 ATATCCTCGTGACTGAGTTTGGG     AATAACTTCATCAACCTG
    |||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||
 261021 ATATCCTCGTGACTGAGTTTGGGGTA...CAGAATAACTTCATCAACCTG

  5250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5189 AGCTTTCTCCGCCTCTTCCGAGCTGCCCGGCTCATCAAACTTCTCCGTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 270513 AGCTTTCTCCGCCTCTTCCGAGCTGCCCGGCTCATCAAACTTCTCCGTCA

  5300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5239 GGGTTACACCATCCGCATTCTTCTCTGGACCTTTGTGCAGTCCTTCAAG 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>
 270563 GGGTTACACCATCCGCATTCTTCTCTGGACCTTTGTGCAGTCCTTCAAGG

  5350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5288     GCCCTGCCTTATGTCTGTCTGCTGATCGCCATGCTCTTCTTC
    >>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 270613 TG...CAGGCCCTGCCTTATGTCTGTCTGCTGATCGCCATGCTCTTCTTC

  5400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5330 ATCTATGCCATCATTGGGATGCAG     GTGTTTGGTAACATTGG
    ||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||
 270993 ATCTATGCCATCATTGGGATGCAGGTG...CAGGTGTTTGGTAACATTGG

  5450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5371 CATCGACGTGGAGGACGAGGACAGTGATGAAGATGAGTTCCAAATCACTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 271206 CATCGACGTGGAGGACGAGGACAGTGATGAAGATGAGTTCCAAATCACTG

  5500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5421 AGCACAATAACTTCCGGACCTTCTTCCAGGCCCTCATGCTTCTCTTCCG 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>
 271256 AGCACAATAACTTCCGGACCTTCTTCCAGGCCCTCATGCTTCTCTTCCGG

  5550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5470     GAGTGCCACCGGGGAAGCTTGGCACAACATCATGCTTTCCTG
    >>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 271306 TG...CAGGAGTGCCACCGGGGAAGCTTGGCACAACATCATGCTTTCCTG

  5600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5512 CCTCAGCGGGAAACCGTGTGATAAGAACTCTGGCATCCTGACTCGAGAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 274407 CCTCAGCGGGAAACCGTGTGATAAGAACTCTGGCATCCTGACTCGAGAGT

  5650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5562 GTGGCAATGAATTTGCTTATTTTTACTTTGTTTCCTTCATCTTCCTCTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 274457 GTGGCAATGAATTTGCTTATTTTTACTTTGTTTCCTTCATCTTCCTCTGC

  5700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5612 TCGTTTCTG     ATGCTGAATCTCTTTGTCGCCGTCATCATGGA
    |||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||
 274507 TCGTTTCTGGTG...CAGATGCTGAATCTCTTTGTCGCCGTCATCATGGA

  5750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5653 CAACTTTGAGTACCTCACCCGAGACTCCTCCATCCTGGGCCCCCACCACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 276048 CAACTTTGAGTACCTCACCCGAGACTCCTCCATCCTGGGCCCCCACCACC

  5800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5703 TGGATGAGTACGTGCGTGTCTGGGCCGAGTATGACCCCGCAGCTTG  
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>.
 276098 TGGATGAGTACGTGCGTGTCTGGGCCGAGTATGACCCCGCAGCTTGGTA.

  5850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5749   CGGTCGGATTCATTATAAGGATATGTACAGTTTATTACGAGTAAT
    ..>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 276148 ..CAGCGGTCGGATTCATTATAAGGATATGTACAGTTTATTACGAGTAAT

  5900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5794 ATCTCCCCCTCTCGGCTTAGGCAAGAAATGTCCTCATAGGGTTGCTTGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 277475 ATCTCCCCCTCTCGGCTTAGGCAAGAAATGTCCTCATAGGGTTGCTTGCA

  5950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5844 AG     CGGCTTCTGCGGATGGACCTGCCCGTCGCAGATGACAAC
    ||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 277525 AGGTT...TAGCGGCTTCTGCGGATGGACCTGCCCGTCGCAGATGACAAC

  6000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5885 ACCGTCCACTTCAATTCCACCCTCATGGCTCTGATCCGCACAGCCCTGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 281492 ACCGTCCACTTCAATTCCACCCTCATGGCTCTGATCCGCACAGCCCTGGA

  6050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5935 CATCAAGATTGCCAAGG     GAGGAGCCGACAAACAGCAGATGG
    |||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||
 281542 CATCAAGATTGCCAAGGGTA...CAGGAGGAGCCGACAAACAGCAGATGG

  6100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5976 ACGCTGAGCTGCGGAAGGAGATGATGGCGATTTGGCCCAATCTGTCCCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 291641 ACGCTGAGCTGCGGAAGGAGATGATGGCGATTTGGCCCAATCTGTCCCAG

  6150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6026 AAGACGCTAGACCTGCTGGTCACACCTCACAAGT     CCACGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||
 291691 AAGACGCTAGACCTGCTGGTCACACCTCACAAGTGTA...CAGCCACGGA

  6200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6067 CCTCACCGTGGGGAAGATCTACGCAGCCATGATGATCATGGAGTACTACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 291899 CCTCACCGTGGGGAAGATCTACGCAGCCATGATGATCATGGAGTACTACC

  6250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6117 GGCAGAGCAAGGCCAAGAAGCTGCAGGCCATGCGCGAGGAGCAG   
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...
 291949 GGCAGAGCAAGGCCAAGAAGCTGCAGGCCATGCGCGAGGAGCAGGTG...

  6300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6161  GACCGGACACCCCTCATGTTCCAGCGCATGGAGCCCCCGTCCCCAAC
    >>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 293482 CAGGACCGGACACCCCTCATGTTCCAGCGCATGGAGCCCCCGTCCCCAAC

  6350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6208 GCAGGAAGGGGGACCTGGCCAGAACGCCCTCCCCTCCACCCAGCTGGACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 293532 GCAGGAAGGGGGACCTGGCCAGAACGCCCTCCCCTCCACCCAGCTGGACC

  6400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6258 CAGGAGGAGCCCT     GATGGCTCACGAAAGCGGCCTCAAGGAG
    |||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||
 293582 CAGGAGGAGCCCTGTG...CAGGATGGCTCACGAAAGCGGCCTCAAGGAG

  6450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6299 AGCCCGTCCTGGGTGACCCAGCGTGCCCAGGAGATGTTCCAGAAGACGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 293731 AGCCCGTCCTGGGTGACCCAGCGTGCCCAGGAGATGTTCCAGAAGACGGG

  6500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6349 CACATGGAGTCCGGAACAAGGCCCCCCTACCGACATGCCCAACAGCCAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 293781 CACATGGAGTCCGGAACAAGGCCCCCCTACCGACATGCCCAACAGCCAGC

  6550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6399 CTAACTCTCAG     TCCGTGGAGATGCGAGAGATGGGCAGAGAT
    |||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||
 293831 CTAACTCTCAGGTG...CAGTCCGTGGAGATGCGAGAGATGGGCAGAGAT

  6600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6440 GGCTACTCCGACAGCGAGCACTACCTCCCCATGGAAGGCCAGGGCCGGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 294039 GGCTACTCCGACAGCGAGCACTACCTCCCCATGGAAGGCCAGGGCCGGGC

  6650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6490 TGCCTCCATGCCCCGCCTCCCTGCAGAGAACCAG     AGGAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||
 294089 TGCCTCCATGCCCCGCCTCCCTGCAGAGAACCAGGTG...CAGAGGAGAA

  6700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6531 GGGGCCGGCCACGTGGGAATAACCTCAGT     ACCATCTCAGAC
    |||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||
 295580 GGGGCCGGCCACGTGGGAATAACCTCAGTGTA...CAGACCATCTCAGAC

  6750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6572 ACCAGCCCCATGAAGCGTTCAGCCTCCGTGCTGGGCCCCAAGGCCCGACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 296739 ACCAGCCCCATGAAGCGTTCAGCCTCCGTGCTGGGCCCCAAGGCCCGACG

  6800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6622 CCTGGACGATTACTCGCTGGAGCGGGTCCCGCCCGAGGAGAACCAGCGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 296789 CCTGGACGATTACTCGCTGGAGCGGGTCCCGCCCGAGGAGAACCAGCGGC

  6850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6672 ACCACCAGCGGCGCCGCGACCGCAGCCACCGCGCCTCTGAGCGCTCCCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 296839 ACCACCAGCGGCGCCGCGACCGCAGCCACCGCGCCTCTGAGCGCTCCCTG

  6900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6722 GGCCGCTACACCGATGTGGACACAG     GCTTGGGGACAGACCT
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 296889 GGCCGCTACACCGATGTGGACACAGGTG...CAGGCTTGGGGACAGACCT

  6950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6763 GAGCATGACCACCCAATCCGGGGACCTGCCGTCGAAGGAGCGGGACCAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 297232 GAGCATGACCACCCAATCCGGGGACCTGCCGTCGAAGGAGCGGGACCAGG

  7000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6813 AGCGGGGCCGGCCCAAGGATCGGAAGCATCGACAGCACCACCACCACCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 297282 AGCGGGGCCGGCCCAAGGATCGGAAGCATCGACAGCACCACCACCACCAC

  7050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6863 CACCACCACCACCATCCCCCGCCCCCCGACAAGGACCGCTATGCCCAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 297332 CACCACCACCACCATCCCCCGCCCCCCGACAAGGACCGCTATGCCCAGGA

  7100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6913 ACGGCCGGACCACGGCCGGGCACGGGCTCGGGACCAGCGCTGGTCCCGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 297382 ACGGCCGGACCACGGCCGGGCACGGGCTCGGGACCAGCGCTGGTCCCGCT

  7150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6963 CGCCCAGCGAGGGCCGAGAGCACATGGCGCACCGGCAG     GGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||
 297432 CGCCCAGCGAGGGCCGAGAGCACATGGCGCACCGGCAGGTG...TAGGGC

  7200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7004 AGTAGTTCCGTAAGTGGAAGCCCAGCCCCCTCAACATCTGGTACCAGCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298175 AGTAGTTCCGTAAGTGGAAGCCCAGCCCCCTCAACATCTGGTACCAGCAC

  7250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7054 TCCGCGGCGGGGCCGCCGCCAGCTCCCCCAGACCCCCTCCACCCCCCGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298225 TCCGCGGCGGGGCCGCCGCCAGCTCCCCCAGACCCCCTCCACCCCCCGGC

  7300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7104 CACACGTGTCCTATTCCCCTGTGATCCGTAAGGCCGGCGGCTCGGGGCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298275 CACACGTGTCCTATTCCCCTGTGATCCGTAAGGCCGGCGGCTCGGGGCCC

  7350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7154  C C GCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGGCGGTGGC
    ---|--|-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298325 CCGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGGCGGTGGC

  7400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7198 CAGGCCGGGCCGGGCGGCCACCAGCGGCCCTCGGAGGTACCCAGGCCCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298375 CAGGCCGGGCCGGGCGGCCACCAGCGGCCCTCGGAGGTACCCAGGCCCCA

  7450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7248 CGGCCGAGCCTCTGGCCGGAGATCGGCCGCCCACGGGGGGCCACAGCAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298425 CGGCCGAGCCTCTGGCCGGAGATCGGCCGCCCACGGGGGGCCACAGCAGC

  7500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7298 GGCCGCTCGCCCAGGATGGAGAGGCGGGTCCCAGGCCCGGCCCGGAGCGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298475 GGCCGCTCGCCCAGGATGGAGAGGCGGGTCCCAGGCCCGGCCCGGAGCGA

  7550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7348 GTCCCCCAGGGCCTGTCGACACGGCGGGGCCCGGTGGCCGGCATCTGGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298525 GTCCCCCAGGGCCTGTCGACACGGCGGGGCCCGGTGGCCGGCATCTGGCC

  7600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7398 CGCACGTGTCCGAGGGGCCCCCGGGTCCCCGGCACCATGGCTACTACCGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298575 CGCACGTGTCCGAGGGGCCCCCGGGTCCCCGGCACCATGGCTACTACCGG

  7650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7448 GGCTCCGACTACGACGAGGCCGATGGCCCGGGCAGCGGGGGCGGCGAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298625 GGCTCCGACTACGACGAGGCCGATGGCCCGGGCAGCGGGGGCGGCGAGGA

  7700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7498 GGCCATGGCCGGGGCCTACGACGCGCCACCCCCCGTACGACACGCGTCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298675 GGCCATGGCCGGGGCCTACGACGCGCCACCCCCCGTACGACACGCGTCCT

  7750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7548 CGGGCGCCACCGGGCGCTCGCCCAGGACTCCCCGGGCCTCGGGCCCGGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298725 CGGGCGCCACCGGGCGCTCGCCCAGGACTCCCCGGGCCTCGGGCCCGGCC

  7800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7598 TGCGCCTCGCCTTCTCGGCACGGCCGGCGACTCCCCAACGGCTACTACCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298775 TGCGCCTCGCCTTCTCGGCACGGCCGGCGACTCCCCAACGGCTACTACCC

  7850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7648 GGCGCACGGACTGGCCAGGCCCCGCGGGCCGGGCTCCAGGAAGGGCCTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298825 GGCGCACGGACTGGCCAGGCCCCGCGGGCCGGGCTCCAGGAAGGGCCTGC

  7900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7698 ACGAACCCTACAGCGAGAGTGACGATGATTGGTGCTAAGCCCGGGCGAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 298875 ACGAACCCTACAGCGAGAGTGACGATGATTGGTGCTAAGCCCGGGCGAGG

END