Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: U14680.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/U14680.1, 5711 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|555931|gb|U14680.1|HSU14680 Homo sapiens breast and ovarian cancer susceptibility (BRCA1) mRNA, complete cds
>ENSG00000012048

(complement)

1-100 (23-121)  95% ->
101-199 (1277-1375)  100% ->
200-253 (9613-9666)  100% ->
254-331 (18859-18936)  100% ->
332-420 (20436-20524)  100% ->
421-560 (21131-21270)  100% ->
561-666 (25512-25617)  100% ->
667-712 (28103-28148)  100% ->
713-789 (29470-29546)  100% ->
790-4215 (30532-33957)  100% ->
4216-4304 (34360-34448)  100% ->
4305-4476 (42817-42988)  100% ->
4477-4603 (48778-48904)  100% ->
4604-4794 (50871-51061)  100% ->
4795-5105 (54154-54464)  100% ->
5106-5193 (57697-57784)  100% ->
5194-5271 (61441-61518)  100% ->
5272-5312 (62019-62059)  100% ->
5313-5396 (68257-68340)  100% ->
5397-5451 (74275-74329)  100% ->
5452-5525 (76198-76271)  100% ->
5526-5586 (77689-77749)  100% ->
5587-5711 (79590-79714)  100%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AGCTCGCTGAGACTTCCTGGACCCCGCACCAGGCTGTGGGGTTTCTCAGA
    ||||||||||||||||||||||  | ||-||||||||||||||||||||
   23 AGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGAC AGGCTGTGGGGTTTCTCAGA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 TAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCTTCACCCTCTGCTCTGGGTAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   72 TAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCTTCACCCTCTGCTCTGGGTAAAG

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101     TTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCG
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  122 GTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCG

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 TTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1318 TTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGT

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 CCCATCTG     TCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAA
    ||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||
  1368 CCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 GTGTGACCACATATTTTGCAA     ATTTTGCATGCTGAAACTTC
    |||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||
  9646 GTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...TAGATTTTGCATGCTGAAACTTC

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  274 TCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 18879 TCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATA

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  324 ACCAAAAG     GAGCCTACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACT
    ||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||
 18929 ACCAAAAGGTA...CAGGAGCCTACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACT

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 TGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20469 TGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  415 TGGAGT     ATGCAAACAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAAT
    ||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20519 TGGAGTGTA...CAGATGCAAACAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAAT

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 AACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21166 AACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 CTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21216 CTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTT

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  556 CCTTG     CAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTT
    |||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21266 CCTTGGTA...TAGCAGGAAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTT

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 GGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25548 GGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGAC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 GTCTGTCTACATTGAATTGG     GATCTGATTCTTCTGAAGATA
    ||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||
 25598 GTCTGTCTACATTGAATTGGGTA...TAGGATCTGATTCTTCTGAAGATA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  688 CCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAG     TGTGGGAGATCAAGAA
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 28124 CCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAGGTG...TAGTGTGGGAGATCAAGAA

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  729 TTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 29486 TTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTC

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  779 TGCAAAAAAGG     CTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAA
    |||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||
 29536 TGCAAAAAAGGGTA...CAGCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAA

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  820 CAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30562 CAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAG

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  870 AAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30612 AAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTTC

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  920 AAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30662 AAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTAC

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  970 AGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30712 AGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAA

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 AAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30762 AAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCA

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 ACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30812 ACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTC

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1120 CCAGCACAGAAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30862 CCAGCACAGAAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGA

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1170 AAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATGCTCAGAGAATCCTAGAGATAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30912 AAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATGCTCAGAGAATCCTAGAGATAC

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1220 TGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30962 TGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAATG

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1270 AGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31012 AGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGAT

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1320 GGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31062 GGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAA

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1370 TGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31112 TGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCA

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1420 GTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31162 GTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1470 TCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31212 TCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAA

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1520 GAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATGTAACTGAAAATCTAATTATAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31262 GAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATGTAACTGAAAATCTAATTATAG

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1570 GAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31312 GAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAAT

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1620 AAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31362 AAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTT

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1670 TATCAAGAAAGCAGATTTGGCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31412 TATCAAGAAAGCAGATTTGGCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATC

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1720 AGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31462 AGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAAT

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1770 AGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31512 AGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAA

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1820 TCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31562 TCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAG

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1870 CTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31612 CTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATC

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1920 CACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31662 CACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTAC

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1970 CAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31712 CAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCAC

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2020 CTAATTGTACTGAATTGCAAATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31762 CTAATTGTACTGAATTGCAAATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATA

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2070 AAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGCACAGCAGAAACCTACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31812 AAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGCACAGCAGAAACCTACA

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2120 ACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31862 ACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGC

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2170 CAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31912 CAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTG

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2220 AAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31962 AAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGA

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2270 ACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32012 ACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGA

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2320 AACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32062 AACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTC

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2370 ATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32112 ATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAG

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2420 CAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCAGGAAAGTATCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32162 CAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGCACTCAGGAAAGTATCT

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2470 CGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32212 CGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAA

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2520 TGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32262 TGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGG

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2570 TTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32312 TTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGG

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2620 GACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32362 GACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGT

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2670 GAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32412 GAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCA

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2720 GTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32462 GTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAA

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2770 CATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32512 CATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACT

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2820 TTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32562 TTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATAT

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2870 CAAGCCTGTACAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32612 CAAGCCTGTACAGACAGTTAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTC

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2920 AGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32662 AGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCT

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2970 AGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32712 AGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTAC

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3020 TCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32762 TCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTT

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3070 TTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32812 TTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAG

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3120 GAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32862 GAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGA

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3170 GAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32912 GAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAA

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3220 ATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32962 ATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGT

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3270 ACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGAAATAGGTTCCAGTGATGAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33012 ACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGAAATAGGTTCCAGTGATGAAAA

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3320 CATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33062 CATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATGC

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3370 TTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33112 TTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGA

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3420 AGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33162 AGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGT

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3470 TCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33212 TCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAG

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3520 AACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33262 AACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCT

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3570 GATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33312 GATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGA

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3620 AAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTTTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33362 AAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTTTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAG

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3670 GAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33412 GAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAG

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3720 GGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33462 GGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATC

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3770 TAGTGAGGATGAAGAGCTTCCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33512 TAGTGAGGATGAAGAGCTTCCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAG

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3820 TAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33562 TAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAG

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3870 TGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33612 TGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTT

  4000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3920 AAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33662 AAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATC

  4050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3970 ACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33712 ACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGC

  4100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4020 AGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33762 AGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTT

  4150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4070 GATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33812 GATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTG

  4200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4120 GTCTGAGTGACAAGGAATTGGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33862 GTCTGAGTGACAAGGAATTGGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGC

  4250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4170 TTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGGATTCAAACTTAG  
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>.
 33912 TTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGGATTCAAACTTAGGTA.

  4300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4216   GTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAG
    ..>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33962 ..AAGGTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAG

  4350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4261 ACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAG   
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...
 34405 ACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAGGTA...

  4400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4305  CAGAGGGATACCATGCAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAAT
    >>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42814 AAGCAGAGGGATACCATGCAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAAT

  4450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4352 GGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42864 GGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACA

  4500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4402 GCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42914 GCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAAT

  4550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4452 CCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAG     CAGTATTAACTTCACA
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 42964 CCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAGGTG...AAGCAGTATTAACTTCACA

  4600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4493 GAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48794 GAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTG

  4650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4543 ACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48844 ACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCA

  4700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4593 GGAGTGGAAAG     GTCATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGA
    |||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||
 48894 GGAGTGGAAAGGTA...TAGGTCATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGA

  4750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4634 TGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50901 TGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACT

  4800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4684 ACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50951 ACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAG

  4850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4734 CTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 51001 CTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAG

  4900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4784 GCAAGATCTAG     AGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCA
    |||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||
 51051 GCAAGATCTAGGTA...CAGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCA

  4950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4825 GCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54184 GCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCA

  5000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4875 GAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54234 GAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGT

  5050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4925 TCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54284 TCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATA

  5100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4975 CTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54334 CTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAG

  5150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5025 AAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54384 AAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCAT

  5200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5075 GGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAATTT     ATGCTCGTGT
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
 54434 GGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAATTTGTG...CAGATGCTCGTGT

  5250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5116 ACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57707 ACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAA

  5300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5166 GAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG     ATGCTGAGTTTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 57757 GAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTA...CAGATGCTGAGTTTGT

  5350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5207 GTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 61454 GTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGG

  5400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5257 TAGTTAGCTATTTCT     GGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGA
    |||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||
 61504 TAGTTAGCTATTTCTGTA...TAGGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGA

  5450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5298 AAAATGCTGAATGAG     CATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGT
    |||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||
 62045 AAAATGCTGAATGAGGTA...CAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGT

  5500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5339 GGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68283 GGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGG

  5550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5389 ACAGAAAG     ATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGG
    ||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||
 68333 ACAGAAAGGTA...CAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGG

  5600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5430 CCCTTCACCAACATGCCCACAG     ATCAACTGGAATGGATGGT
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
 74308 CCCTTCACCAACATGCCCACAGGTA...TAGATCAACTGGAATGGATGGT

  5650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5471 ACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 76217 ACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTG

  5700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5521 GCACA     GGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCC
    |||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 76267 GCACAGTA...CAGGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCC

  5750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5562 TGGACAGAGGACAATGGCTTCCATG     CAATTGGGCAGATGTG
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 77725 TGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTA...CAGCAATTGGGCAGATGTG

  5800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5603 TGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79606 TGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCT

  5850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5653 ACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79656 ACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGC

  5900   .
  5703 CACTACTGA
    |||||||||
 79706 CACTACTGA

END