Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: NM_007305.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/public_html/fasta/rna.fa/NM_00/NM_007305.1, 3676 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|6552320|ref|NM_007305.1| Homo sapiens breast cancer 1, early onset (BRCA1), transcript variant BRCA1-delta9-10-11b, mRNA
>ENSG00000012048

(complement)

1-122 (1-121)  95% ->
123-221 (1277-1375)  100% ->
222-275 (9613-9666)  100% ->
276-353 (18859-18936)  100% ->
354-442 (20436-20524)  100% ->
443-582 (21131-21270)  100% ->
583-688 (25512-25617)  100% ->
689-805 (30532-30648)  100% ->
806-894 (34360-34448)  100% ->
895-1066 (42817-42988)  100% ->
1067-1193 (48778-48904)  100% ->
1194-1384 (50871-51061)  100% ->
1385-1695 (54154-54464)  100% ->
1696-1783 (57697-57784)  100% ->
1784-1861 (61441-61518)  100% ->
1862-1902 (62019-62059)  100% ->
1903-1986 (68257-68340)  100% ->
1987-2041 (74275-74329)  100% ->
2042-2115 (76198-76271)  100% ->
2116-2176 (77689-77749)  100% ->
2177-3676 (79590-81091)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACCCCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  | |
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CCAGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT
    |-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 C AGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAG     TTCATTGGAACAGAAAGAA
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
  100 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAA

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1296 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG     TCTGGAGTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
  1346 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
  9624 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...T

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  276  ATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 18857 AGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  324 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAG     GAGCCTACAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 18907 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTA...CAGGAGCCTACAAG

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20447 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  415 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     ATGCAAACAGCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 20497 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAGATGCAAACAGCTA

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21144 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21194 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  556 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTG     CAGGAAACCAGTCT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 21244 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...TAGCAGGAAACCAGTCT

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25526 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGG    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 25576 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA...CA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  689 CTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCA
    >|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30531 GCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCA

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  738 ACCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30581 ACCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGC

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  788 ATCCAGAAAAGTATCAGG     GTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAG
    ||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||
 30631 ATCCAGAAAAGTATCAGGGTA...AAGGTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAG

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  829 AGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34383 AGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  879 CATTTTAACCACTCAG     CAGAGGGATACCATGCAACATAACC
    ||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||
 34433 CATTTTAACCACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATACCATGCAACATAACC

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  920 TGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42842 TGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAG

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  970 CATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42892 CATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTC

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 TGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAG  
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 42942 TGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAGGTG

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1067    CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAG
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42992 ...AAGCAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAG

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1111 AATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48822 AATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTC

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1161 TACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG     GTCATCCC
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 48872 TACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTA...TAGGTCATCCC

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1202 CTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50879 CTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCT

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1252 GGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50929 GGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGT

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1302 TGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50979 TGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGA

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1352 CGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG     AGGGAACC
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 51029 CGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTA...CAGAGGGAACC

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1393 CCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54162 CCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1443 TCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54212 TCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCAT

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1493 CTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54262 CTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCC

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1543 CAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54312 CAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAAT

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1593 GGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54362 GGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAA

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1643 GGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54412 GGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAA

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1693 TTT     ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCAC
    |||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54462 TTTGTG...CAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCAC

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1734 TTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57735 TTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1784     ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTA
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57785 GTA...CAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTA

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1825 GGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT     GGGT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||
 61482 GGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTA...TAGGGGT

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1866 GACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG     CATG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||
 62023 GACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTA...CAGCATG

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1907 ATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68261 ATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCA

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1957 AAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG     ATCTTCAGGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 68311 AAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGGTA...CAGATCTTCAGGGG

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1998 GCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG   
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...
 74286 GCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTA...

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2042  ATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAG
    >>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 76195 TAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAG

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2089 GAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACA     GGTGTCCACCCAAT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 76245 GAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTA...CAGGGTGTCCACCCAAT

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2130 TGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATG  
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 77703 TGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTA

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2177    CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGG
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77753 ...CAGCAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGG

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2221 GTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79634 GTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCT

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2271 GATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79684 GATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTA

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2321 CAGAGCCAC GGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCC
    |||||||||-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79734 CAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCC

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2370 CTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79784 CTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAAT

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2420 ATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79834 ATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCT

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2470 TAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79884 TAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAA

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2520 ATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79934 ATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCAC

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2570 CAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79984 CAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATT

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2620 CAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80034 CAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAG

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2670 AGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80084 AGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAA

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2720 AGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80134 AGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTA

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2770 TGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80184 TGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTG

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2820 GAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80234 GAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAAC

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2870 TTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80284 TTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAG

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2920 GCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80334 GCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCC

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2970 AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80384 AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCAT

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3020 GGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80434 GGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAA

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3070 TCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80484 TCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACG

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3120 GCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80534 GCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAA

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3170 AAA GGAAAATGAAACTAGGAAAGGTTTCTTAAAGTCTGAGATATATTTG
    |||-||||||||||||||| | || ||||| |||||||||||||||||||
 80584 AAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTG

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3219 CTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80634 CTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACC

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3269 GGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80684 GGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTT

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3319 TATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80734 TATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCT

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3369 CTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80784 CTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGA

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3419 AGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80834 AGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGA

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3469 AACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80884 AACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGT

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3519 TTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80934 TTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAG

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3569 GTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80984 GTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTAC

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3619 AAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 81034 AAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGT

  3850   .
  3669 AGCAAACA
    ||||||||
 81084 AGCAAACA

END