Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: NM_007304.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/public_html/fasta/rna.fa/NM_00/NM_007304.1, 3796 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|6552318|ref|NM_007304.1| Homo sapiens breast cancer 1, early onset (BRCA1), transcript variant BRCA1-delta11b, mRNA
>ENSG00000012048

(complement)

1-122 (1-121)  95% ->
123-221 (1277-1375)  100% ->
222-275 (9613-9666)  100% ->
276-353 (18859-18936)  100% ->
354-442 (20436-20524)  100% ->
443-582 (21131-21270)  100% ->
583-688 (25512-25617)  100% ->
689-734 (28103-28148)  100% ->
735-811 (29470-29546)  100% ->
812-928 (30532-30648)  98% ->
929-1017 (34360-34448)  100% ->
1018-1189 (42817-42988)  98% ->
1190-1313 (48781-48904)  100% ->
1314-1504 (50871-51061)  100% ->
1505-1815 (54154-54464)  99% ->
1816-1903 (57697-57784)  100% ->
1904-1981 (61441-61518)  100% ->
1982-2022 (62019-62059)  100% ->
2023-2106 (68257-68340)  100% ->
2107-2161 (74275-74329)  100% ->
2162-2235 (76198-76271)  100% ->
2236-2296 (77689-77749)  100% ->
2297-3796 (79590-81091)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACCCCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  | |
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CCAGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT
    |-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 C AGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAG     TTCATTGGAACAGAAAGAA
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
  100 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAA

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1296 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG     TCTGGAGTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
  1346 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
  9624 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...T

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  276  ATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 18857 AGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  324 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAG     GAGCCTACAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 18907 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTA...CAGGAGCCTACAAG

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20447 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  415 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     ATGCAAACAGCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 20497 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAGATGCAAACAGCTA

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21144 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21194 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  556 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTG     CAGGAAACCAGTCT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 21244 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...TAGCAGGAAACCAGTCT

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25526 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGG    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 25576 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA...TA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  689 GATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAG  
    >||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 28102 GGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAGGTG

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  735    TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCA
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 28152 ...TAGTGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCA

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  779 GGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGG     CTGCTTGT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 29514 GGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGGGTA...CAGCTGCTTGT

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  820 GAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCGTCAACCCAGTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||
 30540 GAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  870 TAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGTAGCTGAGAGGCATCCAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||
 30590 TAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAA

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  920 AGTATCAGG     GTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACA
    |||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||
 30640 AGTATCAGGGTA...AAGGTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACA

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  961 AGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34392 AGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTTAAC

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1011 CACTCAG     CAGAGGGATACCATGCAACATAACCTGATAAAGC
    |||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34442 CACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATACCATGCAACATAACCTGATAAAGC

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1052 TCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42851 TCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGC

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1102 CAGCCTCCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCCTCTGCCCTTGA
    |||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||
 42901 CAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGA

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1152 GGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAG     TAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||
 42951 GGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAGGTG...CAGTAT

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1193 TAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48784 TAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGC

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1243 CTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTCTACCAGTAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48834 CTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTCTACCAGTAAAAA

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1293 TAAAGAACCAGGAGTGGAAAG     GTCATCCCCTTCTAAATGCC
    |||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||
 48884 TAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTA...TAGGTCATCCCCTTCTAAATGCC

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1334 CATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50891 CATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAG

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1384 AATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50941 AATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1434 GGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAACATCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50991 GGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAACATCTT

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1484 ACTTGCCAAGGCAAGATCTAG     AGGGAACCCCTTACCTGGAA
    |||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||
 51041 ACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTA...CAGAGGGAACCCCTTACCTGGAA

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1525 TCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54174 TCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGA

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1575 CAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54224 CAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTG

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1625 CATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGGGTCCAGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||
 54274 CATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCAGCT

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1675 GCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54324 GCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGT

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1725 GAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54374 GAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAA

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1775 GAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAATTT     
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>
 54424 GAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAATTTGTG...CAG

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1816 ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57697 ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAACTAATCT

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1866 AATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG     ATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||
 57747 AATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTA...CAGATG

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1907 CTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 61444 CTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGA

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1957 GGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT     GGGTGACCCAGTCTAT
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 61494 GGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTA...TAGGGGTGACCCAGTCTAT

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1998 TAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG     CATGATTTTGAAGTCA
    |||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||
 62035 TAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTA...CAGCATGATTTTGAAGTCA

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2039 GAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68273 GAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGA

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2089 GAATCCCAGGACAGAAAG     ATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTG
    ||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||
 68323 GAATCCCAGGACAGAAAGGTA...CAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTG

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2130 TTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG     ATCAACTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||
 74298 TTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTA...TAGATCAACTGG

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2171 AATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 76207 AATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCA

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2221 TTCACCCTTGGCACA     GGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCA
    |||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||
 76257 TTCACCCTTGGCACAGTA...CAGGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCA

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2262 GCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATG     CAATTG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||
 77715 GCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTA...CAGCAATTG

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2303 GGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79596 GGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGT

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2353 GTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79646 GTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACCCCAGAT

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2403 CCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTACAGAGCCAC GG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-||
 79696 CCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTACAGAGCCACAGG

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2452 ACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79746 ACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCT

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2502 CTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79796 CTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACA

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2552 TCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79846 TCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCT

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2602 GCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATGGTAATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79896 GCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATGGTAATT

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2652 TTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79946 TTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAG

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2702 ATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79996 ATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTT

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2752 GGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAGAGAATAGCTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80046 GGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAGAGAATAGCTGGT

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2802 TTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80096 TTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTC

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2852 AGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80146 AGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAG

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2902 TCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80196 TCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGA

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2952 GGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAACCTGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80246 GGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAACCTGGG

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3002 CATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80296 CATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGC

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3052 AGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80346 AGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAA

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3102 CCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCATGGTGGTGGACAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80396 CCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCATGGTGGTGGACAC

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3152 CTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80446 CTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCC

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3202 GGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80496 GGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCT

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3252 GGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAA GGAAAATG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-||||||||
 80546 GGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATG

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3301 AAACTAGGAAAGGTTTCTTAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGATTTCTAA
    ||||||| | || ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||
 80596 AAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGATTTCTAA

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3351 AGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80646 AGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGA

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3401 CAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80696 CAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGC

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3451 TCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCTCTGGCATGAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80746 TCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCTCTGGCATGAATA

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3501 TTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80796 TTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTT

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3551 CTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80846 CTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCT

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3601 TCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80896 TCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACC

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3651 CATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTCCCTAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80946 CATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTCCCTAGC

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3701 CCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80996 CCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTT

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .
  3751 GTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 81046 GTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAACA

END