Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: NM_007303.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/public_html/fasta/rna.fa/NM_00/NM_007303.1, 3682 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|6552316|ref|NM_007303.1| Homo sapiens breast cancer 1, early onset (BRCA1), transcript variant BRCA1-delta11, mRNA
>ENSG00000012048

(complement)

1-122 (1-121)  95% ->
123-221 (1277-1375)  100% ->
222-275 (9613-9666)  100% ->
276-353 (18859-18936)  100% ->
354-442 (20436-20524)  100% ->
443-582 (21131-21270)  100% ->
583-688 (25512-25617)  100% ->
689-734 (28103-28148)  100% ->
735-811 (29470-29546)  100% ->
812-900 (34360-34448)  100% ->
901-1072 (42817-42988)  100% ->
1073-1199 (48778-48904)  100% ->
1200-1390 (50871-51061)  100% ->
1391-1701 (54154-54464)  100% ->
1702-1789 (57697-57784)  100% ->
1790-1867 (61441-61518)  100% ->
1868-1908 (62019-62059)  100% ->
1909-1992 (68257-68340)  100% ->
1993-2047 (74275-74329)  100% ->
2048-2121 (76198-76271)  100% ->
2122-2182 (77689-77749)  100% ->
2183-3682 (79590-81091)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACCCCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  | |
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CCAGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT
    |-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 C AGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAG     TTCATTGGAACAGAAAGAA
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
  100 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAA

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1296 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG     TCTGGAGTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
  1346 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
  9624 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...T

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  276  ATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 18857 AGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  324 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAG     GAGCCTACAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 18907 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTA...CAGGAGCCTACAAG

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20447 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  415 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     ATGCAAACAGCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 20497 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAGATGCAAACAGCTA

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21144 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21194 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  556 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTG     CAGGAAACCAGTCT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 21244 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...TAGCAGGAAACCAGTCT

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25526 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGG    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 25576 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA...TA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  689 GATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAG  
    >||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 28102 GGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAGGTG

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  735    TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCA
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 28152 ...TAGTGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCA

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  779 GGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGG     GTGAAGCA
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 29514 GGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGGGTA...AAGGTGAAGCA

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  820 GCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34368 GCATCTGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCT

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  870 ATCCTCTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAG     CAGAGGGATA
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
 34418 ATCCTCTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATA

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  911 CCATGCAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42827 CCATGCAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAA

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  961 GCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42877 GCTGTGTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCAT

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1011 CATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42927 CATAAGTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCA

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1061 CATCAGAAAAAG     CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAA
    ||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||
 42977 CATCAGAAAAAGGTG...AAGCAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAA

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1102 TACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48807 TACCCTATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGT

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1152 GTCTGCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>
 48857 GTCTGCAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGT

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1200    GTCATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTAC
    >...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48907 A...TAGGTCATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTAC

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1243 ATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50914 ATGCACAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGA

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1293 GGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50964 GGAGCTCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTG

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1343 GGCCACACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>
 51014 GGCCACACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGT

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1391    AGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGA
    >...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 51064 A...CAGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1434 TGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54197 TGACCCTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTG

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1484 TTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54247 TTGGCAACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAA

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1534 GTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54297 GTTGCAGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGC

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1584 TGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54347 TGGGTATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGA

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1634 CAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54397 CAGCTTCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGC

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1684 CTGACCCCAGAAGAATTT     ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAG
    ||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||
 54447 CTGACCCCAGAAGAATTTGTG...CAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAG

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1725 AAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57720 AAAACACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATG

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1775 TTGTTATGAAAACAG     ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACA
    |||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||
 57770 TTGTTATGAAAACAGGTA...CAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACA

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1816 CTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 61467 CTGAAATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTT

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1866 CT     GGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATG
    ||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 61517 CTGTA...TAGGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATG

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1907 AG     CATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGA
    ||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 62058 AGGTA...CAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGA

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1948 AACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG   
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>..
 68296 AACCACCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGGTA..

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1993   ATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACA
    .>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68346 .CAGATCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACA

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2039 TGCCCACAG     ATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGT
    |||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||
 74321 TGCCCACAGGTA...TAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGT

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2080 GCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACA    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 76230 GCTTCTGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTA...CA

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2122 GGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACA
    >|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77688 GGGTGTCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACA

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2171 ATGGCTTCCATG     CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTG
    ||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||
 77738 ATGGCTTCCATGGTA...CAGCAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTG

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2212 GTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79619 GTGACCCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGA

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2262 GCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79669 GCTGGACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGC

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2312 AGCCAGCCACAGGTACAGAGCCACAGGACCC AAGAATGAGCTTACAAAG
    |||||||||||||||||||||||||||||||-||||||||||||||||||
 79719 AGCCAGCCACAGGTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAG

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2361 TGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79769 TGGCCTTTCCAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTG

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2411 TCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79819 TCCTGGCTACTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGC

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2461 TATGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79869 TATGCAAGGGTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATC

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2511 TGCCATGAGCACAAAATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79919 TGCCATGAGCACAAAATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAA

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2561 CCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79969 CCATTTAAACGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGC

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2611 CCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80019 CCTATTCTTTCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAG

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2661 TGGCTTGGCCTCAAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80069 TGGCTTGGCCTCAAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAA

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2711 ACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80119 ACCCTGTGTTCACAAAGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGT

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2761 GCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80169 GCTTGGGATCGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTC

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2811 TCAAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80219 TCAAATGTTGGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAG

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2861 AAATGAAAAGGAAACTTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80269 AAATGAAAAGGAAACTTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATC

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2911 CCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80319 CCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTC

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2961 GAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80369 GAAACCAGCCTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAG

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3011 AAATTAGCCGGTCATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80419 AAATTAGCCGGTCATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTG

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3061 GCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80469 GCTAAGGCAGGAGAATCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGC

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3111 CAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80519 CAAGATCATACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTC

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3161 AAAAAAAAAAAAAAAAAA GGAAAATGAAACTAGGAAAGGTTTCTTAAAG
    ||||||||||||||||||-||||||||||||||| | || ||||| ||||
 80569 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAG

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3210 TCTGAGATATATTTGCTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80619 TCTGAGATATATTTGCTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGA

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3260 AGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80669 AGATTTTCAAGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGT

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3310 AATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80719 AATAAGTAAAATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCT

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3360 TAAAATATAAGACCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80769 TAAAATATAAGACCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGA

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3410 TCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80819 TCCCACCAGGAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTT

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3460 GCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80869 GCTCCCTGTTGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGA

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3510 AGGAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80919 AGGAAGAAAAAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGC

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3560 TGTTGGAAGGACTAGGTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80969 TGTTGGAAGGACTAGGTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTG

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3610 AAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 81019 AAGACTTGATTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACT

  3850   .  :  .  :
  3660 GCAAATAAACTTGGTAGCAAACA
    |||||||||||||||||||||||
 81069 GCAAATAAACTTGGTAGCAAACA

END