Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: NM_007296.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/public_html/fasta/rna.fa/NM_00/NM_007296.1, 7102 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|6552302|ref|NM_007296.1| Homo sapiens breast cancer 1, early onset (BRCA1), transcript variant BRCA1a', mRNA
>ENSG00000012048

(complement)

1-116 (1-115)  95% ->
117-215 (1277-1375)  100% ->
216-269 (9613-9666)  100% ->
270-347 (18859-18936)  100% ->
348-436 (20436-20524)  100% ->
437-576 (21131-21270)  100% ->
577-682 (25512-25617)  100% ->
683-728 (28103-28148)  100% ->
729-805 (29470-29546)  100% ->
806-4231 (30532-33957)  100% ->
4232-4320 (34360-34448)  100% ->
4321-4492 (42817-42988)  100% ->
4493-4619 (48778-48904)  100% ->
4620-4810 (50871-51061)  100% ->
4811-5121 (54154-54464)  100% ->
5122-5209 (57697-57784)  100% ->
5210-5287 (61441-61518)  100% ->
5288-5328 (62019-62059)  100% ->
5329-5412 (68257-68340)  100% ->
5413-5467 (74275-74329)  100% ->
5468-5541 (76198-76271)  100% ->
5542-5602 (77689-77749)  100% ->
5603-7102 (79590-81091)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACCCCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  | |
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CCAGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT
    |-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 C AGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 TCACCCTCTGCTCTGG     TTCATTGGAACAGAAAGAAATGGAT
    ||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||
  100 TCACCCTCTGCTCTGGGTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGAT

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 TTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1302 TTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCA

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 GAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG     TCTGGAGTTGATCAAGG
    ||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||
  1352 GAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGATCAAGG

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 AACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA     ATTT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||
  9630 AACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...TAGATTT

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  274 TGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTGTCCTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 18863 TGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTGTCCTTT

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  324 ATGTAAGAATGATATAACCAAAAG     GAGCCTACAAGAAAGTA
    ||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||
 18913 ATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTA...CAGGAGCCTACAAGAAAGTA

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 CGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20453 CGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGTGCTTTT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  415 CAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     ATGCAAACAGCTATAATTT
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
 20503 CAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAGATGCAAACAGCTATAATTT

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 TGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21150 TGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAGTTTCTA

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 TCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21200 TCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTACAGAGT

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  556 GAACCCGAAAATCCTTCCTTG     CAGGAAACCAGTCTCAGTGT
    |||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||
 21250 GAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...TAGCAGGAAACCAGTCTCAGTGT

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 CCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25532 CCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGCAGCGGA

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 TACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGG     GATCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||
 25582 TACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA...TAGGATCT

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  688 GATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAG     
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>
 28108 GATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAGGTG...TAG

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  729 TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 29470 TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCAGGGATG

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  779 AAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGG     CTGCTTGTGAATTT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 29520 AAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGGGTA...CAGCTGCTTGTGAATTT

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  820 TCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAATAATGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30546 TCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAATAATGA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  870 TTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30596 TTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAAAGTATC

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  920 AGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30646 AGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACAAATACT

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  970 CATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCACTAAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30696 CATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCACTAAAGA

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 CAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30746 CAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAACAGCCTG

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 GCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30796 GCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAAACATGT

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1120 AATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30846 AATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTAGATCTGAATGCTGA

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1170 TCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATGCTCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30896 TCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCATGCTCAG

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1220 AGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30946 AGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAATAGCAGC

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1270 ATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30996 ATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTTAGGTTC

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1320 TGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAGCTGATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31046 TGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAGCTGATG

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1370 TATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31096 TATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCAGAGAAA

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1420 ATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31146 ATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAAAAGTGA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1470 AAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAATATTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31196 AAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAATATTTG

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1520 GGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATGTAACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31246 GGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCATGTAACT

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1570 GAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31296 GAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAATACAAGA

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1620 GCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31346 GCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACATCAGGCC

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1670 TTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTGGCAGTTCAAAAGACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31396 TTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTGGCAGTTCAAAAGACT

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1720 CCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31446 CCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGGTCAAGT

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1770 GATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31496 GATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTGATTCTA

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1820 TTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAAGAATCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31546 TTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAAGAATCT

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1870 GCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAATATGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31596 GCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAATATGGA

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1920 ACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31646 ACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATAGGCTGA

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1970 GGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31696 GGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTAGTCAGT

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2020 AGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAAATTGATAGTTGTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31746 AGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAAATTGATAGTTGTTC

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2070 TAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31796 TAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAGTCAGGC

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2120 ACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31846 ACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACTGGAGCC

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2170 AAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGACAGCGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31896 AAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGACAGCGA

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2220 TACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTACTAAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31946 TACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTACTAAGT

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2270 GTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31996 GTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTTCCAAGA

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2320 GAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32046 GAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAATGCTGA

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2370 AGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAACTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32096 AGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAACTGAAA

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2420 GATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32146 GATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGATTATGGC

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2470 ACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32196 ACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAAGGCAAA

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2520 AACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32246 AACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAAACCCCA

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2570 AGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAGAAGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32296 AGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACAGAAGGC

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2620 TTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32346 TTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAACAAGCAT

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2670 AGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32396 AGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATACATTCA

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2720 AGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGAAATGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32446 AGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGAAATGCA

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2770 GAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32496 GAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAAGAAACA

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2820 AAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32546 AAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATCAAGGAA

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2870 AGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGTTAATATCACTGCAGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32596 AGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGTTAATATCACTGCAGGC

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2920 TTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAATGTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32646 TTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAAATGTAG

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2970 TATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32696 TATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAGGCAACG

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3020 AAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32746 AAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAACCCATAT

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3070 CGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAAATGTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32796 CGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAAATGTAA

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3120 GAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32846 GAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCACCTGAAA

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3170 GAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32896 GAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATTAGCCGT

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3220 AATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32946 AATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTCAAGCAATATTAA

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3270 TGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGAAATAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32996 TGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATGAAATAG

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3320 GTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33046 GTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGAGGGCCA

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3370 AAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33096 AAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGTCTATAA

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3420 ACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAAAGCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33146 ACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAAAGCAAG

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3470 AATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33196 AATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCATATCTG

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3520 ATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33246 ATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATCTCAGGT

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3570 TTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33296 TTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAAAGGAAG

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3620 ATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTTTTAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33346 ATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTTTTTAGC

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3670 AAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33396 AAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTTCACCCA

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3720 TACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33446 TACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAGAGTCCT

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3770 CAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTTCCCTGCTTCCAACAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33496 CAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTTCCCTGCTTCCAACAC

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3820 TTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33546 TTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAGGCATAG

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3870 CACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33596 CACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATTTATTAT

  4000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3920 CATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33646 CATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTGGCAAAG

  4050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3970 GCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCTAGCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33696 GCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGCTAGCTT

  4100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4020 GTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33746 GTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATACAAACA

  4150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4070 CCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33796 CCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCATCAGTCT

  4200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4120 GAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTGGTTTCAGATGATGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33846 GAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTGGTTTCAGATGATGA

  4250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4170 AGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33896 AGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAAGCATGG

  4300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4220 ATTCAAACTTAG     GTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAA
    ||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||
 33946 ATTCAAACTTAGGTA...AAGGTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAGAGTGAA

  4350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4261 ACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34389 ACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGACATTTT

  4400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4311 AACCACTCAG     CAGAGGGATACCATGCAACATAACCTGATAA
    ||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||
 34439 AACCACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATACCATGCAACATAACCTGATAA

  4450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4352 AGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42848 AGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAGCATGGG

  4500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4402 AGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42898 AGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTCTGCCCT

  4550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4452 TGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAG     
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>
 42948 TGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAGGTG...AAG

  4600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4493 CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48778 CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAGAATCCA

  4650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4543 GAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTCTACCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48828 GAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTCTACCAG

  4700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4593 TAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG     GTCATCCCCTTCTA
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 48878 TAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTA...TAGGTCATCCCCTTCTA

  4750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4634 AATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50885 AATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCTGGGAGT

  4800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4684 CTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50935 CTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGTTGTTGA

  4850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4734 TGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50985 TGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGACGGAAA

  4900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4784 CATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG     AGGGAACCCCTTAC
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 51035 CATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTA...CAGAGGGAACCCCTTAC

  4950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4825 CTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54168 CTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGATCCTTC

  5000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4875 TGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54218 TGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCATCTTCAA

  5050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4925 CCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54268 CCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCCCAGAGT

  5100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4975 CCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54318 CCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAATGGAAGA

  5150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5025 AAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54368 AAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAAGGGTCA

  5200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5075 ACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAATTT  
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 54418 ACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAATTTGTG

  5250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5122    ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAAC
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54468 ...CAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCACTTTAAC

  5300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5166 TAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG   
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...
 57741 TAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAGGTA...

  5350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5210  ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATT
    >>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 61438 CAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTAGGAATT

  5400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5257 GCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT     GGGTGACCCA
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
 61488 GCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTA...TAGGGGTGACCCA

  5450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5298 GTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG     CATGATTTTG
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
 62029 GTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTA...CAGCATGATTTTG

  5500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5339 AAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68267 AAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCAAAGCGA

  5550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5389 GCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG     ATCTTCAGGGGGCTAGA
    ||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||
 68317 GCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGGTA...CAGATCTTCAGGGGGCTAGA

  5600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5430 AATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG     ATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||
 74292 AATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTA...TAGATC

  5650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5471 AACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 76201 AACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAGGAGCTT

  5700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5521 TCATCATTCACCCTTGGCACA     GGTGTCCACCCAATTGTGGT
    |||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||
 76251 TCATCATTCACCCTTGGCACAGTA...CAGGGTGTCCACCCAATTGTGGT

  5750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5562 TGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATG     
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>
 77709 TGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTA...CAG

  5800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5603 CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79590 CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGGGTGTTG

  5850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5653 GACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79640 GACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCTGATACC

  5900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5703 CCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTACAG GC
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-||
 79690 CCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTACAGAGC

  5950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5752 CACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79740 CACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCCCTGGGA

  6000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5802 GCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79790 GCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAATATTTTA

  6050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5852 TGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCTTAAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79840 TGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCTTAAAGA

  6100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5902 TTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79890 TTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAAATTATG

  6150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5952 GTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79940 GTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCACCAATTG

  6200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6002 AGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79990 AGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATTCAGGCT

  6250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6052 GTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAGAGAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80040 GTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAGAGAATA

  6300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6102 GCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80090 GCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAAAGGCAG

  6350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6152 AGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80140 AGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTATGTGAC

  6400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6202 TTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTGGAACAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80190 TTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTGGAACAT

  6450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6252 TGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80240 TGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAACTTGAAA

  6500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6302 CCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80290 CCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCAAG

  6550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6352 GTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80340 GTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCCAACATG

  6600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6402 GTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCATGGTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80390 GTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCATGGTGGT

  6650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6452 GGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80440 GGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAATCACTT

  6700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6502 CAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80490 CAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACGGCACTC

  6750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6552 CAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAA GG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-||
 80540 CAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGG

  6800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6601 AAAATGAAACTAGGAAAGGTTTCTTAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGAT
    ||||||||||||| | || ||||| |||||||||||||||||||||||||
 80590 AAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGCTAGAT

  6850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6651 TTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80640 TTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCGGTTTC

  6900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6701 CAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80690 CAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTTTATTGT

  6950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6751 TGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCTCTGGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80740 TGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCTCTGGCA

  7000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6801 TGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80790 TGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAAGCTGT

  7050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6851 TGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80840 TGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGAAACCAT

  7100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6901 ACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGTTTTTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80890 ACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGTTTTTCA

  7150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6951 TAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80940 TAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAGGTCTTC

  7200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7001 CCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80990 CCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTACAAAATA

  7250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7051 CGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 81040 CGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGTAGCAAA

  7300 
  7101 CA
    ||
 81090 CA

END