Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: NM_007295.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/public_html/fasta/rna.fa/NM_00/NM_007295.1, 7365 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|6552300|ref|NM_007295.1| Homo sapiens breast cancer 1, early onset (BRCA1), transcript variant BRCA1b, mRNA
>ENSG00000012048

(complement)

1-378 (278-655)  100% ->
379-477 (1277-1375)  100% ->
478-531 (9613-9666)  100% ->
532-609 (18859-18936)  100% ->
610-698 (20436-20524)  100% ->
699-838 (21131-21270)  100% ->
839-944 (25512-25617)  100% ->
945-990 (28103-28148)  100% ->
991-1067 (29470-29546)  100% ->
1068-4493 (30532-33957)  100% ->
4494-4582 (34360-34448)  100% ->
4583-4754 (42817-42988)  100% ->
4755-4881 (48778-48904)  100% ->
4882-5072 (50871-51061)  100% ->
5073-5383 (54154-54464)  100% ->
5384-5471 (57697-57784)  100% ->
5472-5549 (61441-61518)  100% ->
5550-5590 (62019-62059)  100% ->
5591-5674 (68257-68340)  100% ->
5675-5729 (74275-74329)  100% ->
5730-5803 (76198-76271)  100% ->
5804-5864 (77689-77749)  100% ->
5865-7365 (79590-81091)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 GGCAGTTTGTAGGTCGCGAGGGAAGCGCTGAGGATCAGGAAGGGGGCACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  278 GGCAGTTTGTAGGTCGCGAGGGAAGCGCTGAGGATCAGGAAGGGGGCACT

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 GAGTGTCCGTGGGGGAATCCTCGTGATAGGAACTGGAATATGCCTTGAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  328 GAGTGTCCGTGGGGGAATCCTCGTGATAGGAACTGGAATATGCCTTGAGG

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 GGGACACTATGTCTTTAAAAACGTCGGCTGGTCATGAGGTCAGGAGTTCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  378 GGGACACTATGTCTTTAAAAACGTCGGCTGGTCATGAGGTCAGGAGTTCC

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  151 AGACCAGCCTGACCAACGTGGTGAAACTCCGTCTCTACTAAAAATACAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  428 AGACCAGCCTGACCAACGTGGTGAAACTCCGTCTCTACTAAAAATACAAA

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  201 AATTAGCCGGGCGTGGTGCCGCTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  478 AATTAGCCGGGCGTGGTGCCGCTCCAGCTACTCAGGAGGCTGAGGCAGGA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  251 GAATCGCTAGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGCGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  528 GAATCGCTAGAACCCGGGAGGCGGAGGTTGCAGTGAGCCGAGATCGCGCC

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  301 ATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTGTCTCAAAACAAAACAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  578 ATTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTGTCTCAAAACAAAACAA

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  351 AACAAAACAAAACAAAAAACACCGGCTG     TTCATTGGAACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
  628 AACAAAACAAAACAAAAAACACCGGCTGGTA...AAGTTCATTGGAACAG

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  392 AAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1290 AAAGAAATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCAT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  442 TAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG     TCTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||
  1340 TAATGCTATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGG

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  483 AGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>
  9618 AGTTGATCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  532     ATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTC
    >>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  9668 TA...TAGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTC

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  574 ACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAG     GAGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||
 18901 ACAGTGTCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTA...CAGGAGCC

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  615 TACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20441 TACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  665 ATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     ATGCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||
 20491 ATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAGATGCAAA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  706 CAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21138 CAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAG

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  756 ATGAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21188 ATGAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGA

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  806 CTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTG     CAGGAAAC
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 21238 CTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...TAGCAGGAAAC

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  847 CAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25520 CAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  897 CAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGG 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>
 25570 CAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGT

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  945    GATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTG
    >...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25620 A...TAGGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTG

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  988 CAG     TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAG
    |||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 28146 CAGGTG...TAGTGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAG

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1029 GAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGG     CT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||
 29508 GAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGGGTA...CAGCT

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 GCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30534 GCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACC

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1120 CAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30584 CAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATC

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1170 CAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30634 CAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGT

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1220 GGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30684 GGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATT

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1270 ACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30734 ACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAA

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1320 GCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30784 GCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGT

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1370 AAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30834 AAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTAGA

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1420 TCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30884 TCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAAC

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1470 TGCCATGCTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30934 TGCCATGCTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACA

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1520 CTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30984 CTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGA

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1570 ACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31034 ACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATGCCA

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1620 AAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31084 AAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGT

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1670 TCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31134 TCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAAT

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1720 ATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31184 ATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAG

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1770 ACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31234 ACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTA

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1820 AGCCATGTAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31284 AGCCATGTAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACA

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1870 GATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGGAGAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31334 GATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGGAGAC

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1920 CTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTGGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31384 CTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTGGCA

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1970 GTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31434 GTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCA

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2020 GAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31484 GAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAA

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2070 AAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31534 AAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTC

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2120 GAAAAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31584 GAAAAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTAT

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2170 AAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31634 AAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAA

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2220 AGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCTTGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31684 AGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCTTGAA

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2270 CTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31734 CTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAAAT

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2320 TGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31784 TGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAA

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2370 TGCCAGTCAGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31834 TGCCAGTCAGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCT

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2420 GCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31884 GCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAG

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2470 ACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31934 ACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTT

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2520 CTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31984 CTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCT

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2570 AGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32034 AGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTGTC

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2620 TAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32084 TAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTT

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2670 TGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32134 TGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGT

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2720 ACTGATTATGGCACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32184 ACTGATTATGGCACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCT

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2770 AGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCAGCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32234 AGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCAGCAT

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2820 TTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32284 TTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAAT

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2870 GACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32334 GACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCG

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2920 GGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32384 GGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGC

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2970 AGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32434 AGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAAT

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3020 CCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32484 CCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTC

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3070 CTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32534 CTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAG

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3120 AAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGTTAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32584 AAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGTTAAT

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3170 ATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32634 ATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAA

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3220 TGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32684 TGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGT

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3270 TCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32734 TCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTA

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3320 CAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32784 CAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAA

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3370 AACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32834 AACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAA

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3420 TGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32884 TGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGC

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3470 ACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32934 ACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTC

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3520 AAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32984 AAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTA

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3570 TTAATGAAATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33034 TTAATGAAATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGA

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3620 AACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33084 AACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACC

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3670 TGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33134 TGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTGAAA

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3720 TAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33184 TAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTC

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3770 TCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33234 TCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCA

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3820 TGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33284 TGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTG

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3870 AAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33334 AAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCT

  4000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3920 GCTGTTTTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33384 GCTGTTTTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAG

  4050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3970 CCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33434 CCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGA

  4100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4020 AATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTTCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33484 AATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTTCCC

  4150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4070 TGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33534 TGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTC

  4200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4120 TACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33584 TACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGG

  4250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4170 AGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33634 AGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTA

  4300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4220 ATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33684 ATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATG

  4350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4270 TTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33734 TTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTG

  4400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4320 CAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACAAATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33784 CAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACAAATG

  4450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4370 AGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33834 AGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTGGT

  4500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4420 TTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33884 TTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAG

  4550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4470 AGCAAAGCATGGATTCAAACTTAG     GTGAAGCAGCATCTGGG
    ||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||
 33934 AGCAAAGCATGGATTCAAACTTAGGTA...AAGGTGAAGCAGCATCTGGG

  4600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4511 TGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34377 TGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCA

  4650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4561 GAGTGACATTTTAACCACTCAG     CAGAGGGATACCATGCAAC
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
 34427 GAGTGACATTTTAACCACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATACCATGCAAC

  4700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4602 ATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42836 ATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTA

  4750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4652 GAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42886 GAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGA

  4800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4702 CTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42936 CTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAA

  4850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4752 AAG     CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATA
    |||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42986 AAGGTG...AAGCAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATA

  4900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4793 AGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48816 AGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGA

  4950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4843 TAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG     GT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||
 48866 TAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTA...TAGGT

  5000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4884 CATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50873 CATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGT

  5050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4934 TGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50923 TGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCAT

  5100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4984 TAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50973 TAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACG

  5150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5034 ATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG     AG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||
 51023 ATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTA...CAGAG

  5200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5075 GGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54156 GGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGA

  5250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5125 ATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54206 ATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACA

  5300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5175 TACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54256 TACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAA

  5350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5225 TCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54306 TCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAA

  5400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5275 TGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54356 TGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAA

  5450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5325 CAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54406 CAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCA

  5500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5375 GAAGAATTT     ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCA
    |||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||
 54456 GAAGAATTTGTG...CAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCA

  5550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5416 CATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57729 CATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGA

  5600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5466 AAACAG     ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATAT
    ||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57779 AAACAGGTA...CAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATAT

  5650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5507 TTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
 61476 TTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTA...T

  5700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5550  GGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG    
    >>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
 62017 AGGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTA...C

  5750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5591  CATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAA
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68255 AGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAA

  5800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5639 GGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG     ATCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||
 68305 GGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGGTA...CAGATCTT

  5850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5680 CAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 74280 CAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG

  5900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5730     ATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTG
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 74330 GTA...TAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTG

  5950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5771 GTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACA     GGTGTCCA
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 76239 GTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTA...CAGGGTGTCCA

  6000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5812 CCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77697 CCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCC

  6050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5862 ATG     CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGA
    |||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77747 ATGGTA...CAGCAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGA

  6100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5903 GAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79628 GAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACAC

  6150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5953 CTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79678 CTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCA

  6200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6003 CAGGTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79728 CAGGTACAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTC

  6250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6053 CAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79778 CAGGCCCTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTA

  6300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6103 CTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79828 CTAAATATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGG

  6350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6153 GTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79878 GTCCCTTAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAG

  6400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6203 CACAAAATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79928 CACAAAATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAA

  6450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6253 CGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79978 CGCCACCAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTT

  6500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6303 TCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80028 TCTATTCAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGC

  6550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6353 CTCAAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80078 CTCAAGAGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGT

  6600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6403 TCACAAAGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80128 TCACAAAGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGAT

  6650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6453 CGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80178 CGATTATGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTT

  6700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6503 GGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80228 GGAGTGGAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAA

  6750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6553 GGAAACTTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80278 GGAAACTTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTT

  6800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6603 TGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80328 TGGGAGGCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGC

  6850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6653 CTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80378 CTGGCCAACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCC

  6900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6703 GGTCATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80428 GGTCATGGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCA

  6950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6753 GGAGAATCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80478 GGAGAATCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCAT

  7000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6803 ACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80528 ACCACGGCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAA

  7050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6853 AAAAAAAAA GGAAAATGAAACTAGGAAAGGTTTCTTAAAGTCTGAGATA
    |||||||||-||||||||||||||| | || ||||| |||||||||||||
 80578 AAAAAAAAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATA

  7100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6902 TATTTGCTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80628 TATTTGCTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCA

  7150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6952 AGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80678 AGAACCGGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAA

  7200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7002 AATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80728 AATGTTTATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATA

  7250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7052 AGACCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80778 AGACCTCTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAG

  7300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7102 GAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80828 GAAGGAAGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGT

  7350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7152 TGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80878 TGCTGAAACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAA

  7400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7202 AAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80928 AAGTGTTTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAG

  7450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7252 GACTAGGTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80978 GACTAGGTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGA

  7500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7302 TTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 81028 TTGTACAAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAA

  7550   .  :
  7352 CTTGGTAGCAAACA
    ||||||||||||||
 81078 CTTGGTAGCAAACA

END