Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: NM_007294.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/public_html/fasta/rna.fa/NM_00/NM_007294.1, 7108 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|6552298|ref|NM_007294.1| Homo sapiens breast cancer 1, early onset (BRCA1), transcript variant BRCA1a, mRNA
>ENSG00000012048

(complement)

1-122 (1-121)  95% ->
123-221 (1277-1375)  100% ->
222-275 (9613-9666)  100% ->
276-353 (18859-18936)  100% ->
354-442 (20436-20524)  100% ->
443-582 (21131-21270)  100% ->
583-688 (25512-25617)  100% ->
689-734 (28103-28148)  100% ->
735-811 (29470-29546)  100% ->
812-4237 (30532-33957)  100% ->
4238-4326 (34360-34448)  100% ->
4327-4498 (42817-42988)  100% ->
4499-4625 (48778-48904)  100% ->
4626-4816 (50871-51061)  100% ->
4817-5127 (54154-54464)  100% ->
5128-5215 (57697-57784)  100% ->
5216-5293 (61441-61518)  100% ->
5294-5334 (62019-62059)  100% ->
5335-5418 (68257-68340)  100% ->
5419-5473 (74275-74329)  100% ->
5474-5547 (76198-76271)  100% ->
5548-5608 (77689-77749)  100% ->
5609-7108 (79590-81091)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACCCCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  | |
   1 AAAACTGCGACTGCGCGGCGTGAGCTCGCTGAGACTTCCTGGACGGGGGA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CCAGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT
    |-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 C AGGCTGTGGGGTTTCTCAGATAACTGGGCCCCTGCGCTCAGGAGGCCT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAG     TTCATTGGAACAGAAAGAA
    ||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||
  100 TCACCCTCTGCTCTGGGTAAAGGTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAA

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1296 ATGGATTTATCTGCTCTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGC

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTG     TCTGGAGTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
  1346 TATGCAGAAAATCTTAGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
  9624 TCAAGGAACCTGTCTCCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...T

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  276  ATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 18857 AGATTTTGCATGCTGAAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTG

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  324 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAG     GAGCCTACAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 18907 TCCTTTATGTAAGAATGATATAACCAAAAGGTA...CAGGAGCCTACAAG

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 20447 AAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATTGAAAATCATTTGT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  415 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     ATGCAAACAGCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 20497 GCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAGATGCAAACAGCTA

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21144 TAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACATCTAAAAGATGAAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21194 TTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGCCAAAAGACTTCTA

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  556 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTG     CAGGAAACCAGTCT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 21244 CAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...TAGCAGGAAACCAGTCT

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25526 CAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTGAGGACAAAGC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGG    
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>
 25576 AGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATTGGGTA...TA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  689 GATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAG  
    >||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 28102 GGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTTATTGCAGGTG

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  735    TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCA
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 28152 ...TAGTGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCTCAAGGAACCA

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  779 GGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGG     CTGCTTGT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 29514 GGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGGGTA...CAGCTGCTTGT

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  820 GAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30540 GAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATCAACCCAGTAA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  870 TAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30590 TAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGGCATCCAGAAA

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  920 AGTATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30640 AGTATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCCATGTGGCACA

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  970 AATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30690 AATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTTTATTACTCAC

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 TAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30740 TAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAATAAAAGCAAAC

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 AGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30790 AGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGGAAGTAAGGAA

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1120 ACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTAGATCTGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30840 ACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGGTAGATCTGAA

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1170 TGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30890 TGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAGAAACTGCCAT

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1220 GCTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30940 GCTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGATAACACTAAAT

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1270 AGCAGCATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30990 AGCAGCATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTGATGAACTGTT

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1320 AGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31040 AGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAATGCCAAAGTAG

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1370 CTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31090 CTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTCTGGTTCTTCA

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1420 GAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31140 GAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTTTAATATGTAA

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1470 AAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31190 AAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATTGAAGACAAAA

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1520 TATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31240 TATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAACTTAAGCCAT

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1570 GTAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31290 GTAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGCCACAGATAAT

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1620 ACAAGAGCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31340 ACAAGAGCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGGAGACCTACAT

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1670 CAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTGGCAGTTCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31390 CAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTTGGCAGTTCAA

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1720 AAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31440 AAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGGAGCAGAATGG

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1770 TCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31490 TCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAAACAAAAGGTG

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1820 ATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31540 ATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATCACTCGAAAAA

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1870 GAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31590 GAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCAGTATAAGCAA

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1920 TATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31640 TATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCTAAAAAGAATA

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1970 GGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31690 GGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCTTGAACTAGTA

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2020 GTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAAATTGATAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31740 GTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGCAAATTGATAG

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2070 TTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31790 TTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAACCAAATGCCAG

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2120 TCAGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31840 TCAGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGAACCTGCAACT

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2170 GGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31890 GGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTAAAAGACATGA

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2220 CAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31940 CAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCTGGTTCTTTTA

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2270 CTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31990 CTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAATCCTAGCCTT

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2320 CCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32040 CCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAGTGTCTAATAA

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2370 TGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32090 TGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGGGTTTTGCAAA

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2420 CTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32140 CTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACCTGGTACTGAT

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2470 TATGGCACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32190 TATGGCACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCACTCTAGGGAA

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2520 GGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32240 GGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCAGCATTTGAAA

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2570 ACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32290 ACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAGAAATGACACA

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2620 GAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32340 GAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACAGTCGGGAAAC

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2670 AAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32390 AAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTATTTGCAGAATA

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2720 CATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32440 CATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTCAAATCCAGGA

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2770 AATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32490 AATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTGGGTCCTTAAA

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2820 GAAACAAAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32540 GAAACAAAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAGGAAGAAAATC

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2870 AAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGTTAATATCACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32590 AAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGTTAATATCACT

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2920 GCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32640 GCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTGATAATGCCAA

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2970 ATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32690 ATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCTCAGTTCAGAG

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3020 GCAACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32740 GCAACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACTTTTACAAAAC

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3070 CCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32790 CCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTGTTAAAACTAA

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3120 ATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32840 ATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACATTCAATGTCAC

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3170 CTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32890 CTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGTGAGCACAATT

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3220 AGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTCAAGCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32940 AGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCAGCTCAAGCAA

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3270 TATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32990 TATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCCAGTATTAATG

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3320 AAATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33040 AAATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGGTAGAAACAGA

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3370 GGGCCAAAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33090 GGGCCAAAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGCAACCTGAGGT

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3420 CTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33140 CTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCTGAAATAAAAA

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3470 AGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33190 AGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGATTTCTCTCCA

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3520 TATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33240 TATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTAGTCATGCATC

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3570 TCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33290 TCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGATGGTGAAATAA

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3620 AGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33340 AGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAGTTCTGCTGTT

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3670 TTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33390 TTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTCCTAGCCCTTT

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3720 CACCCATACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33440 CACCCATACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCCAAGAAATTAG

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3770 AGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTTCCCTGCTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33490 AGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCTTCCCTGCTTC

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3820 CAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33540 CAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTCAGTCTACTAG

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3870 GCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33590 GCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACAGAGGAGAATT

  4000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3920 TATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33640 TATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCAGGTAATATTG

  4050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3970 GCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33690 GCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAAAATGTTCTGC

  4100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4020 TAGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33740 TAGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTGACTGCAAATA

  4150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4070 CAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33790 CAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACAAATGAGGCAT

  4200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4120 CAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTGGTTTCAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33840 CAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAATTGGTTTCAGA

  4250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4170 TGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33890 TGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAAGAAGAGCAAA

  4300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4220 GCATGGATTCAAACTTAG     GTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAG
    ||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||
 33940 GCATGGATTCAAACTTAGGTA...AAGGTGAAGCAGCATCTGGGTGTGAG

  4350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4261 AGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34383 AGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCTCTCAGAGTGA

  4400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4311 CATTTTAACCACTCAG     CAGAGGGATACCATGCAACATAACC
    ||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||
 34433 CATTTTAACCACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATACCATGCAACATAACC

  4450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4352 TGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42842 TGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGTGTTAGAACAG

  4500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4402 CATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42892 CATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAAGTGACTCTTC

  4550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4452 TGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAG  
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 42942 TGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCAGAAAAAGGTG

  4600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4499    CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAG
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42992 ...AAGCAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCCTATAAGCCAG

  4650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4543 AATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48822 AATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTGCAGATAGTTC

  4700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4593 TACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG     GTCATCCC
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 48872 TACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTA...TAGGTCATCCC

  4750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4634 CTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50879 CTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCACAGTTGCTCT

  4800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4684 GGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50929 GGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGCTCATTAAGGT

  4850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4734 TGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50979 TGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCACACGATTTGA

  4900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4784 CGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG     AGGGAACC
    |||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||
 51029 CGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTA...CAGAGGGAACC

  4950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4825 CCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54162 CCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACCCTGAATCTGA

  5000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4875 TCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54212 TCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGCAACATACCAT

  5050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4925 CTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54262 CTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGCAGAATCTGCC

  5100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4975 CAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54312 CAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGTATAATGCAAT

  5150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5025 GGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54362 GGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCTTCAACAGAAA

  5200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5075 GGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54412 GGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGACCCCAGAAGAA

  5250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5125 TTT     ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCAC
    |||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54462 TTTGTG...CAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAACACCACATCAC

  5300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5166 TTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57735 TTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTTATGAAAACAG

  5350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5216     ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTA
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57785 GTA...CAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAAATATTTTCTA

  5400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5257 GGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT     GGGT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||
 61482 GGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTA...TAGGGGT

  5450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5298 GACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG     CATG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||
 62023 GACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTA...CAGCATG

  5500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5339 ATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 68261 ATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCACCAAGGTCCA

  5550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5389 AAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG     ATCTTCAGGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||
 68311 AAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGGTA...CAGATCTTCAGGGG

  5600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5430 GCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAG   
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...
 74286 GCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCCACAGGTA...

  5650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5474  ATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAG
    >>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 76195 TAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTCTGTGGTGAAG

  5700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5521 GAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACA     GGTGTCCACCCAAT
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 76245 GAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTA...CAGGGTGTCCACCCAAT

  5750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5562 TGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATG  
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 77703 TGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGCTTCCATGGTA

  5800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5609    CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGG
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77753 ...CAGCAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGACCCGAGAGTGG

  5850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5653 GTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79634 GTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGGACACCTACCT

  5900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5703 GATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79684 GATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGACTGCAGCCAGCCACAGGTA

  5950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5753 CAGAGCC CAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCC
    |||||||-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79734 CAGAGCCACAGGACCCCAAGAATGAGCTTACAAAGTGGCCTTTCCAGGCC

  6000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5802 CTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79784 CTGGGAGCTCCTCTCACTCTTCAGTCCTTCTACTGTCCTGGCTACTAAAT

  6050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5852 ATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79834 ATTTTATGTACATCAGCCTGAAAAGGACTTCTGGCTATGCAAGGGTCCCT

  6100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5902 TAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79884 TAAAGATTTTCTGCTTGAAGTCTCCCTTGGAAATCTGCCATGAGCACAAA

  6150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5952 ATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79934 ATTATGGTAATTTTTCACCTGAGAAGATTTTAAAACCATTTAAACGCCAC

  6200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6002 CAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79984 CAATTGAGCAAGATGCTGATTCATTATTTATCAGCCCTATTCTTTCTATT

  6250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6052 CAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80034 CAGGCTGTTGTTGGCTTAGGGCTGGAAGCACAGAGTGGCTTGGCCTCAAG

  6300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6102 AGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80084 AGAATAGCTGGTTTCCCTAAGTTTACTTCTCTAAAACCCTGTGTTCACAA

  6350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6152 AGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80134 AGGCAGAGAGTCAGACCCTTCAATGGAAGGAGAGTGCTTGGGATCGATTA

  6400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6202 TGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80184 TGTGACTTAAAGTCAGAATAGTCCTTGGGCAGTTCTCAAATGTTGGAGTG

  6450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6252 GAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80234 GAACATTGGGGAGGAAATTCTGAGGCAGGTATTAGAAATGAAAAGGAAAC

  6500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6302 TTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80284 TTGAAACCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAG

  6550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6352 GCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80334 GCCAAGGTGGGCAGATCACTGGAGGTCAGGAGTTCGAAACCAGCCTGGCC

  6600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6402 AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80384 AACATGGTGAAACCCCATCTCTACTAAAAATACAGAAATTAGCCGGTCAT

  6650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6452 GGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80434 GGTGGTGGACACCTGTAATCCCAGCTACTCAGGTGGCTAAGGCAGGAGAA

  6700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6502 TCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80484 TCACTTCAGCCCGGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCATACCACG

  6750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6552 GCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80534 GCACTCCAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAA

  6800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6602 AAA GGAAAATGAAACTAGGAAAGGTTTCTTAAAGTCTGAGATATATTTG
    |||-||||||||||||||| | || ||||| |||||||||||||||||||
 80584 AAAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTG

  6850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6651 CTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80634 CTAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACC

  6900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6701 GGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80684 GGTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTT

  6950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6751 TATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80734 TATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCT

  7000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6801 CTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80784 CTGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGA

  7050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6851 AGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80834 AGCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTCCTTTGCTCCCTGTTGCTGA

  7100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6901 AACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80884 AACCATACAGCTTCATAAATAATTTTGCTTGCTGAAGGAAGAAAAAGTGT

  7150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  6951 TTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80934 TTTTCATAAACCCATTATCCAGGACTGTTTATAGCTGTTGGAAGGACTAG

  7200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7001 GTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80984 GTCTTCCCTAGCCCCCCCAGTGTGCAAGGGCAGTGAAGACTTGATTGTAC

  7250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  7051 AAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 81034 AAAATACGTTTTGTAAATGTTGTGCTGTTAACACTGCAAATAAACTTGGT

  7300   .
  7101 AGCAAACA
    ||||||||
 81084 AGCAAACA

END