Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: AF005068.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/AF005068.1, 5693 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|2218153|gb|AF005068.1|AF005068 Homo sapiens breast and ovarian cancer susceptibility protein splice variant (BRCA1) mRNA, complete cds
>ENSG00000012048

(complement)

1-107 (104-210)  98% ->
108-206 (1277-1375)  100% ->
207-260 (9613-9666)  100% ->
261-316 (18859-18914)  100% ->
317-405 (20436-20524)  97% ->
406-545 (21131-21270)  100% ->
546-648 (25515-25617)  100% ->
649-694 (28103-28148)  100% ->
695-771 (29470-29546)  98% ->
772-4197 (30532-33957)  99% ->
4198-4286 (34360-34448)  100% ->
4287-4458 (42817-42988)  100% ->
4459-4585 (48778-48904)  100% ->
4586-4776 (50871-51061)  100% ->
4777-5087 (54154-54464)  100% ->
5088-5175 (57697-57784)  100% ->
5176-5253 (61441-61518)  100% ->
5254-5294 (62019-62059)  100% ->
5295-5378 (68257-68340)  100% ->
5379-5433 (74275-74329)  100% ->
5434-5507 (76198-76271)  100% ->
5508-5568 (77689-77749)  100% ->
5569-5693 (79590-79714)  100%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 CCTCTGCTCTGGGTAAAGTTAGTGGAGTCCCGGGAAAGGGACAGGGGGCC
    |||||||||||||||||| |||| ||||||||||||||||||||||||||
  104 CCTCTGCTCTGGGTAAAGGTAGTAGAGTCCCGGGAAAGGGACAGGGGGCC

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CAAGTGATGCTCTGGGGTACTGGCGTGGGAGAGTGGATTTCCGAAGCTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  154 CAAGTGATGCTCTGGGGTACTGGCGTGGGAGAGTGGATTTCCGAAGCTGA

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 CAGATGG     TTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCT
    |||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||
  204 CAGATGGGTA...AAGTTCATTGGAACAGAAAGAAATGGATTTATCTGCT

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 CTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1311 CTTCGCGTTGAAGAAGTACAAAATGTCATTAATGCTATGCAGAAAATCTT

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 AGAGTGTCCCATCTG     TCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCT
    |||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||
  1361 AGAGTGTCCCATCTGGTA...TAGTCTGGAGTTGATCAAGGAACCTGTCT

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 CCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAA     ATTTTGCATGCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
  9639 CCACAAAGTGTGACCACATATTTTGCAAGTA...TAGATTTTGCATGCTG

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  274 AAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTGTCCTTTAT    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
 18872 AAACTTCTCAACCAGAAGAAAGGGCCTTCACAGTGTCCTTTATGTA...C

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  317  GAGCCTACAAGAAAGTACGAGATTCAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATT
    >>|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||
 20434 AGGAGCCTACAAGAAAGTACGAGATTTAGTCAACTTGTTGAAGAGCTATT

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  365 GAAAACCATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGT     
    ||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>
 20484 GAAAATCATTTGTGCTTTTCAGCTTGACACAGGTTTGGAGTGTA...CAG

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  406 ATGCAAACAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21131 ATGCAAACAGCTATAATTTTGCAAAAAAGGAAAATAACTCTCCTGAACAT

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  456 CTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 21181 CTAAAAGATGAAGTTTCTATCATCCAAAGTATGGGCTACAGAAACCGTGC

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  506 CAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTG     G
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|
 21231 CAAAAGACTTCTACAGAGTGAACCCGAAAATCCTTCCTTGGTA...CAGG

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  547 AAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25516 AAACCAGTCTCAGTGTCCAACTCTCTAACCTTGGAACTGTGAGAACTCTG

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  597 AGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25566 AGGACAAAGCAGCGGATACAACCTCAAAAGACGTCTGTCTACATTGAATT

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  647 GG     GATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTT
    ||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 25616 GGGTA...TAGGATCTGATTCTTCTGAAGATACCGTTAATAAGGCAACTT

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  688 ATTGCAG     TGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCT
    |||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||
 28142 ATTGCAGGTG...TAGTGTGGGAGATCAAGAATTGTTACAAATCACCCCT

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  729 CAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGACTCTGCAAAAAAGG    
    ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||>>>...>
 29504 CAAGGAACCAGGGATGAAATCAGTTTGGATTCTGCAAAAAAGGGTA...C

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  772  CTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATC
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30530 AGCTGCTTGTGAATTTTCTGAGACGGATGTAACAAATACTGAACATCATC

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  820 AACCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30580 AACCCAGTAATAATGATTTGAACACCACTGAGAAGCGTGCAGCTGAGAGG

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  870 CATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30630 CATCCAGAAAAGTATCAGGGTAGTTCTGTTTCAAACTTGCATGTGGAGCC

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  920 ATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30680 ATGTGGCACAAATACTCATGCCAGCTCATTACAGCATGAGAACAGCAGTT

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  970 TATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30730 TATTACTCACTAAAGACAGAATGAATGTAGAAAAGGCTGAATTCTGTAAT

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 AAAAGCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30780 AAAAGCAAACAGCCTGGCTTAGCAAGGAGCCAACATAACAGATGGGCTGG

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 AAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30830 AAGTAAGGAAACATGTAATGATAGGCGGACTCCCAGCACAGAAAAAAAGG

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1120 TAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30880 TAGATCTGAATGCTGATCCCCTGTGTGAGAGAAAAGAATGGAATAAGCAG

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1170 AAACTGCCATGCTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30930 AAACTGCCATGCTCAGAGAATCCTAGAGATACTGAAGATGTTCCTTGGAT

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1220 AACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 30980 AACACTAAATAGCAGCATTCAGAAAGTTAATGAGTGGTTTTCCAGAAGTG

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1270 ATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31030 ATGAACTGTTAGGTTCTGATGACTCACATGATGGGGAGTCTGAATCAAAT

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1320 GCCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31080 GCCAAAGTAGCTGATGTATTGGACGTTCTAAATGAGGTAGATGAATATTC

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1370 TGGTTCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31130 TGGTTCTTCAGAGAAAATAGACTTACTGGCCAGTGATCCTCATGAGGCTT

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1420 TAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31180 TAATATGTAAAAGTGAAAGAGTTCACTCCAAATCAGTAGAGAGTAATATT

  1550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1470 GAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31230 GAAGACAAAATATTTGGGAAAACCTATCGGAAGAAGGCAAGCCTCCCCAA

  1600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1520 CTTAAGCCATGTAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31280 CTTAAGCCATGTAACTGAAAATCTAATTATAGGAGCATTTGTTACTGAGC

  1650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1570 CACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31330 CACAGATAATACAAGAGCGTCCCCTCACAAATAAATTAAAGCGTAAAAGG

  1700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1620 AGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31380 AGACCTACATCAGGCCTTCATCCTGAGGATTTTATCAAGAAAGCAGATTT

  1750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1670 GGCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31430 GGCAGTTCAAAAGACTCCTGAAATGATAAATCAGGGAACTAACCAAACGG

  1800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1720 AGCAGAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31480 AGCAGAATGGTCAAGTGATGAATATTACTAATAGTGGTCATGAGAATAAA

  1850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1770 ACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31530 ACAAAAGGTGATTCTATTCAGAATGAGAAAAATCCTAACCCAATAGAATC

  1900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1820 ACTCGAAAAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31580 ACTCGAAAAAGAATCTGCTTTCAAAACGAAAGCTGAACCTATAAGCAGCA

  1950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1870 GTATAAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31630 GTATAAGCAATATGGAACTCGAATTAAATATCCACAATTCAAAAGCACCT

  2000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1920 AAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31680 AAAAAGAATAGGCTGAGGAGGAAGTCTTCTACCAGGCATATTCATGCGCT

  2050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1970 TGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31730 TGAACTAGTAGTCAGTAGAAATCTAAGCCCACCTAATTGTACTGAATTGC

  2100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2020 AAATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31780 AAATTGATAGTTGTTCTAGCAGTGAAGAGATAAAGAAAAAAAAGTACAAC

  2150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2070 CAAATGCCAGTCAGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31830 CAAATGCCAGTCAGGCACAGCAGAAACCTACAACTCATGGAAGGTAAAGA

  2200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2120 ACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31880 ACCTGCAACTGGAGCCAAGAAGAGTAACAAGCCAAATGAACAGACAAGTA

  2250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2170 AAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31930 AAAGACATGACAGCGATACTTTCCCAGAGCTGAAGTTAACAAATGCACCT

  2300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2220 GGTTCTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 31980 GGTTCTTTTACTAAGTGTTCAAATACCAGTGAACTTAAAGAATTTGTCAA

  2350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2270 TCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32030 TCCTAGCCTTCCAAGAGAAGAAAAAGAAGAGAAACTAGAAACAGTTAAAG

  2400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2320 TGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32080 TGTCTAATAATGCTGAAGACCCCAAAGATCTCATGTTAAGTGGAGAAAGG

  2450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2370 GTTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32130 GTTTTGCAAACTGAAAGATCTGTAGAGAGTAGCAGTATTTCATTGGTACC

  2500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2420 TGGTACTGATTATGGCACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32180 TGGTACTGATTATGGCACTCAGGAAAGTATCTCGTTACTGGAAGTTAGCA

  2550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2470 CTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32230 CTCTAGGGAAGGCAAAAACAGAACCAAATAAATGTGTGAGTCAGTGTGCA

  2600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2520 GCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32280 GCATTTGAAAACCCCAAGGGACTAATTCATGGTTGTTCCAAAGATAATAG

  2650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2570 AAATGACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32330 AAATGACACAGAAGGCTTTAAGTATCCATTGGGACATGAAGTTAACCACA

  2700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2620 GTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32380 GTCGGGAAACAAGCATAGAAATGGAAGAAAGTGAACTTGATGCTCAGTAT

  2750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2670 TTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32430 TTGCAGAATACATTCAAGGTTTCAAAGCGCCAGTCATTTGCTCCGTTTTC

  2800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2720 AAATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32480 AAATCCAGGAAATGCAGAAGAGGAATGTGCAACATTCTCTGCCCACTCTG

  2850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2770 GGTCCTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32530 GGTCCTTAAAGAAACAAAGTCCAAAAGTCACTTTTGAATGTGAACAAAAG

  2900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2820 GAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32580 GAAGAAAATCAAGGAAAGAATGAGTCTAATATCAAGCCTGTACAGACAGT

  2950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2870 TAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32630 TAATATCACTGCAGGCTTTCCTGTGGTTGGTCAGAAAGATAAGCCAGTTG

  3000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2920 ATAATGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32680 ATAATGCCAAATGTAGTATCAAAGGAGGCTCTAGGTTTTGTCTATCATCT

  3050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  2970 CAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32730 CAGTTCAGAGGCAACGAAACTGGACTCATTACTCCAAATAAACATGGACT

  3100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3020 TTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32780 TTTACAAAACCCATATCGTATACCACCACTTTTTCCCATCAAGTCATTTG

  3150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3070 TTAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32830 TTAAAACTAAATGTAAGAAAAATCTGCTAGAGGAAAACTTTGAGGAACAT

  3200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3120 TCAATGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32880 TCAATGTCACCTGAAAGAGAAATGGGAAATGAGAACATTCCAAGTACAGT

  3250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3170 GAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32930 GAGCACAATTAGCCGTAATAACATTAGAGAAAATGTTTTTAAAGAAGCCA

  3300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3220 GCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 32980 GCTCAAGCAATATTAATGAAGTAGGTTCCAGTACTAATGAAGTGGGCTCC

  3350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3270 AGTATTAATGAAATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33030 AGTATTAATGAAATAGGTTCCAGTGATGAAAACATTCAAGCAGAACTAGG

  3400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3320 TAGAAACAGAAGGCCCAAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGC
    |||||||||| |||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33080 TAGAAACAGAGGGCCAAAATTGAATGCTATGCTTAGATTAGGGGTTTTGC

  3450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3370 AACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33130 AACCTGAGGTCTATAAACAAAGTCTTCCTGGAAGTAATTGTAAGCATCCT

  3500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3420 GAAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33180 GAAATAAAAAAGCAAGAATATGAAGAAGTAGTTCAGACTGTTAATACAGA

  3550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3470 TTTCTCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33230 TTTCTCTCCATATCTGATTTCAGATAACTTAGAACAGCCTATGGGAAGTA

  3600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3520 GTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33280 GTCATGCATCTCAGGTTTGTTCTGAGACACCTGATGACCTGTTAGATGAT

  3650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3570 GGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33330 GGTGAAATAAAGGAAGATACTAGTTTTGCTGAAAATGACATTAAGGAAAG

  3700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3620 TTCTGCTGTTTTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33380 TTCTGCTGTTTTTAGCAAAAGCGTCCAGAAAGGAGAGCTTAGCAGGAGTC

  3750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3670 CTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33430 CTAGCCCTTTCACCCATACACATTTGGCTCAGGGTTACCGAAGAGGGGCC

  3800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3720 AAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33480 AAGAAATTAGAGTCCTCAGAAGAGAACTTATCTAGTGAGGATGAAGAGCT

  3850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3770 TCCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33530 TCCCTGCTTCCAACACTTGTTATTTGGTAAAGTAAACAATATACCTTCTC

  3900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3820 AGTCTACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33580 AGTCTACTAGGCATAGCACCGTTGCTACCGAGTGTCTGTCTAAGAACACA

  3950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3870 GAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33630 GAGGAGAATTTATTATCATTGAAGAATAGCTTAAATGACTGCAGTAACCA

  4000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3920 GGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33680 GGTAATATTGGCAAAGGCATCTCAGGAACATCACCTTAGTGAGGAAACAA

  4050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  3970 AATGTTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33730 AATGTTCTGCTAGCTTGTTTTCTTCACAGTGCAGTGAATTGGAAGACTTG

  4100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4020 ACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33780 ACTGCAAATACAAACACCCAGGATCCTTTCTTGATTGGTTCTTCCAAACA

  4150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4070 AATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33830 AATGAGGCATCAGTCTGAAAGCCAGGGAGTTGGTCTGAGTGACAAGGAAT

  4200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4120 TGGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 33880 TGGTTTCAGATGATGAAGAAAGAGGAACGGGCTTGGAAGAAAATAATCAA

  4250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4170 GAAGAGCAAAGCATGGATTCAAACTTAG     GTGAAGCAGCATC
    ||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||
 33930 GAAGAGCAAAGCATGGATTCAAACTTAGGTA...AAGGTGAAGCAGCATC

  4300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4211 TGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 34373 TGGGTGTGAGAGTGAAACAAGCGTCTCTGAAGACTGCTCAGGGCTATCCT

  4350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4261 CTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAG     CAGAGGGATACCATG
    ||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||
 34423 CTCAGAGTGACATTTTAACCACTCAGGTA...AAGCAGAGGGATACCATG

  4400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4302 CAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42832 CAACATAACCTGATAAAGCTCCAGCAGGAAATGGCTGAACTAGAAGCTGT

  4450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4352 GTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42882 GTTAGAACAGCATGGGAGCCAGCCTTCTAACAGCTACCCTTCCATCATAA

  4500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4402 GTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42932 GTGACTCTTCTGCCCTTGAGGACCTGCGAAATCCAGAACAAAGCACATCA

  4550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4452 GAAAAAG     CAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCC
    |||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||
 42982 GAAAAAGGTG...AAGCAGTATTAACTTCACAGAAAAGTAGTGAATACCC

  4600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4493 TATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 48812 TATAAGCCAGAATCCAGAAGGCCTTTCTGCTGACAAGTTTGAGGTGTCTG

  4650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4543 CAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAG    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
 48862 CAGATAGTTCTACCAGTAAAAATAAAGAACCAGGAGTGGAAAGGTA...T

  4700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4586  GTCATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCA
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50869 AGGTCATCCCCTTCTAAATGCCCATCATTAGATGATAGGTGGTACATGCA

  4750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4634 CAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50919 CAGTTGCTCTGGGAGTCTTCAGAATAGAAACTACCCATCTCAAGAGGAGC

  4800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4684 TCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 50969 TCATTAAGGTTGTTGATGTGGAGGAGCAACAGCTGGAAGAGTCTGGGCCA

  4850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4734 CACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAG    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
 51019 CACGATTTGACGGAAACATCTTACTTGCCAAGGCAAGATCTAGGTA...C

  4900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4777  AGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACC
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54152 AGAGGGAACCCCTTACCTGGAATCTGGAATCAGCCTCTTCTCTGATGACC

  4950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4825 CTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54202 CTGAATCTGATCCTTCTGAAGACAGAGCCCCAGAGTCAGCTCGTGTTGGC

  5000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4875 AACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54252 AACATACCATCTTCAACCTCTGCATTGAAAGTTCCCCAATTGAAAGTTGC

  5050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4925 AGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54302 AGAATCTGCCCAGAGTCCAGCTGCTGCTCATACTACTGATACTGCTGGGT

  5100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  4975 ATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54352 ATAATGCAATGGAAGAAAGTGTGAGCAGGGAGAAGCCAGAATTGACAGCT

  5150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5025 TCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 54402 TCAACAGAAAGGGTCAACAAAAGAATGTCCATGGTGGTGTCTGGCCTGAC

  5200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5075 CCCAGAAGAATTT     ATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAAC
    |||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||
 54452 CCCAGAAGAATTTGTG...CAGATGCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAAC

  5250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5116 ACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 57725 ACCACATCACTTTAACTAATCTAATTACTGAAGAGACTACTCATGTTGTT

  5300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5166 ATGAAAACAG     ATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAA
    ||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||
 57775 ATGAAAACAGGTA...CAGATGCTGAGTTTGTGTGTGAACGGACACTGAA

  5350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5207 ATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCT  
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 61472 ATATTTTCTAGGAATTGCGGGAGGAAAATGGGTAGTTAGCTATTTCTGTA

  5400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5254    GGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAG  
    ...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>
 61522 ...TAGGGGTGACCCAGTCTATTAAAGAAAGAAAAATGCTGAATGAGGTA

  5450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5295    CATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCA
    ...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 62063 ...CAGCATGATTTTGAAGTCAGAGGAGATGTGGTCAATGGAAGAAACCA

  5500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5339 CCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAG     A
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|
 68301 CCAAGGTCCAAAGCGAGCAAGAGAATCCCAGGACAGAAAGGTA...CAGA

  5550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5380 TCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 74276 TCTTCAGGGGGCTAGAAATCTGTTGCTATGGGCCCTTCACCAACATGCCC

  5600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5430 ACAG     ATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTC
    ||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 74326 ACAGGTA...TAGATCAACTGGAATGGATGGTACAGCTGTGTGGTGCTTC

  5650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5471 TGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACA     GGTG
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||
 76235 TGTGGTGAAGGAGCTTTCATCATTCACCCTTGGCACAGTA...CAGGGTG

  5700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5512 TCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77693 TCCACCCAATTGTGGTTGTGCAGCCAGATGCCTGGACAGAGGACAATGGC

  5750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5562 TTCCATG     CAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGAC
    |||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77743 TTCCATGGTA...CAGCAATTGGGCAGATGTGTGAGGCACCTGTGGTGAC

  5800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  5603 CCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79624 CCGAGAGTGGGTGTTGGACAGTGTAGCACTCTACCAGTGCCAGGAGCTGG

  5850   .  :  .  :  .  :  .  :
  5653 ACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGA
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 79674 ACACCTACCTGATACCCCAGATCCCCCACAGCCACTACTGA

END