Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: AA917008.1
Subject Sequence ID: ENSG00000012048
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/AA917008.1, 329 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000012048 (ENSG00000012048), 81091 bp

>gi|3056400|gb|AA917008.1|AA917008 on26e10.s1 NCI_CGAP_Lu5 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:1557834 3' similar to contains Alu repetitive element;, mRNA sequence
>ENSG00000012048

(complement)

1-329 (80536-80864)  98%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 AGACAGAGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTC AAAAAAAAAAAAAAT
    | | -||||||||||||||||||||||||||||-|||||||||||||| 
 80536 ACTCC AGCCTGGGTGACAGTGAGACTGTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAA

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   50 AAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80585 AAAGGAAAATGAAACTAGAAGAGATTTCTAAAAGTCTGAGATATATTTGC

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  100 TAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80635 TAGATTTCTAAAGAATGTGTTCTAAAACAGCAGAAGATTTTCAAGAACCG

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  150 GTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80685 GTTTCCAAAGACAGTCTTCTAATTCCTCATTAGTAATAAGTAAAATGTTT

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  200 ATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80735 ATTGTTGTAGCTCTGGTATATAATCCATTCCTCTTAAAATATAAGACCTC

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  250 TGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 80785 TGGCATGAATATTTCATATCTATAAAATGACAGATCCCACCAGGAAGGAA

  300   .  :  .  :  .  :
  300 GCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||
 80835 GCTGTTGCTTTCTTTGAGGTGATTTTTTTC

END